Samsung จะเริ่มขายสมาร์ทโฟนระบบ Tizen ตัวแรก ในปี 2013

หลังจาก Samsung นั้นมุ่งพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ Tizen ซึ่งจะมาแทน bada ของตนเอง และตอนนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และก็มีรายงานออกมาจากเครือข่าย DoCoMo ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งบอกว่าตอนนี้ Samsung นั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อส่งมือถือระบบปฏิบัติการใหม่ที่ไม่ใช่แอนดรอยด์ออกมาภายในปีหน้านี้ครับ

โดนเครือข่าย DoCoMo ได้บอกว่า Samsung นั้นจะเริ่มขาย Tizen ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศรอบๆในช่วงเวลาเดียวกัน ภายในปี 2013

คาดว่าเราจะได้เห็น Samsung เปิดตัว Tizen ตัวเป็นๆในช่วงงาน MWC 2013

samsung-657x245

via TNW