Samsung Pay เปิดบริการอย่างเป็นทางการในไทย, ไม่ต้องลงทะเบียน

Samsung Pay
Samsung Pay เปิดบริการในไทยแล้ว

Samsung ประเทศไทย ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Samsung Pay บริการชำระค่าบริการผ่านสมาร์ทโฟนของ Samsung เปิดตัวให้ใช้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ทั้งนี้บริการ Samsung Pay จะมีให้ใช้ในรุ่น Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note 5, Galaxy A7 (2016) และ Galaxy A5 (2016) ส่วนในเฟสถัดไปจะเป็น Galaxy A9 Pro (2016) โดยทุกรุ่นสามารถอัปเดทเฟิร์มแวร์ เพื่อเตรียมรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Samsung Pay ได้ทันทีหลังการอัปเดทเสร็จ

อย่างไรก็ตามจากการทดลองใช้งาน Samsung Pay ในช่วงการทดสอบบริการ พบว่า ร้านค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแคชเชียร์ต่าง ‘ไม่ไว้วางใจ’ และ ‘ยังไม่รู้จักบริการนี้ดีพอ’ ซึ่งในระหว่างนี้ทาง Samsung ประเทศไทยยืนยันว่า จะมีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อให้แคชเชียร์และร้านค้าต่างๆ มีความเข้าใจในบริการตัวใหม่นี้มากขึ้น

samsung-pay-phones-720x480

สำหรับคุณผู้อ่านที่ใช้บัตรเครดิตของ SCB / KTC / citibank / Kbank ตอนนี้สามารถใช้บริการได้แล้ว ในส่วนธนาคารกรุงศรีจะพร้อมให้บริการ 1 ธันวาคม ส่วนธนาคารกรุงเทพรออีกสักหน่อย โดยจะพร้อมให้บริการ 15 ธันวาคมครับ

ที่มา: Samsung Thailand