Samsung ประเทศอินเดีย เริ่มเปิดให้จอง Galaxy S III แล้ว

ตอนนี้ Samsung Galaxy S III สามารถทำยอดจองเครื่องได้สูงถึงกว่า 9 ล้านเครื่องทั่วโลกแล้ว นอกจากนี้ประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนักอย่างประเทศอินเดีย ก็ได้เปิดให้จอง Samsung Galaxy S III เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับราคาของ Samsung Galaxy S III ที่อินเดียนั้นยังไม่ได้เปิดราคาออกมาในตอนนี้ ผู้ที่สนใจก็เสียค่าจอง 2,000 รูปี (ประมาณ 1พันกว่าบาท)

นอกจากนี้ผู้ที่จอง Galaxy S III ยังจะได้รับของขวัญพิเศษอีกด้วย (Samsung ประเทศอินเดียไม่ได้บอกว่าอะไร บอกแค่ว่าเป็น surprise gift)

สำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจาก Samsung ประเทศไทย ว่าจะมีกำหนดการจองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ

galaxy s3 surprise gift

via Sammy Hub