Home Tech News Android

Samsung Galaxy S4 (Galaxy S IV) จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้

มีภาพหลุดเอกสารภายในของร้านค้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการระบุถึงการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะว่าจะได้รับการมอบ Samsung Galaxy S4 (Galaxy S IV) เป็นของรางวัล

โดยแคมเปญดังกล่าวจะมีขึ้นจนถึงวันที่ 8 เมษายน เพราะฉะนั้นจึงคาดการณ์ว่า Samsung Galaxy S4 จะต้องมีการวางขายขึ้นภายในสัปดาห์ถัดไปของเดือนเมษายนแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีอีกข่าวลือหนึ่งจากร้านค้าในประเทศอังกฤษซึ่งระบุว่า Samsung Galaxy S4 มีกำหนดการวางขายภายในวันที่ 15-22 ของเดือนเมษายน หรือประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนนั่นเอง

Galaxy S IV raffle jpg - Samsung Galaxy S4 (Galaxy S IV) จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้

332768 samsung galaxy s4 - Samsung Galaxy S4 (Galaxy S IV) จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้