infographic ข้อมูลสเปกของ Samsung Galaxy Note 4

หลังจากที่ทีมงานพรีวิว Galaxy Note 4 ให้ดูกัน เผื่อใครยังสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่ม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ผมมี infographic แสดงข้อมูลของ Galaxy Note 4 แบบละเอียดมาให้ชมกัน

ใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่ ดู infographic นี้เสร็จ จะเข้าใจถึงสเปก ความสามารถ และฟีเจอร์ของ Galaxy Note 4 ได้แน่นอน

Image00001