Samsung Galaxy Ace 2 จ่อเข้าไทยเร็วๆ นี้ ?

IMG_4236

Samsung Galaxy Ace 2 เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ข่าวเก่า) เป็นรุ่นที่ต่อยอดจากความสำเร็จของ Galaxy Ace (ในไทยใช้ชื่อ Galaxy Cooper)

นอกจากรุ่น Galaxy Ace 2 แล้ว ก็ยังมี Galaxy Ace Plus ซึ่งได้วางจำหน่ายไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2555 (ข่าวเก่า) และคาดว่ารุ่น Galaxy Ace 2 ก็น่าจะเข้าไทยเร็วๆ นี้ และมีความเป็นไปได้ที่จะแยกรุ่น 3G แบบ Galaxy Ace Plus (แยก 850/2100MHz กับ 900/2100MHz)

กำหนดการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอทางซัมซุงประกาศอย่างเป็นทางการอีกที แต่น่าจะเป็นช่วงหลังจากที่วางจำหน่าย Galaxy S Advance ไปแล้ว (กำหนดการและราคาของ Galaxy S Advance)

รีวิว Samsung Galaxy Ace 2