กลุ่มตัวอย่าง 407 คน ร้อยละ 94.1 ไม่เห็นด้วยกับการแจก “แท็บเล็ตป.1”

6172190

นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ ได้เผยผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 407 คน มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการ One Tablet PC Per Child (โครงการแจกแท็บเล็ตแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1) ทางเว็บไซต์ของเราพึ่งนำเสนอข่าวสเปกของแท็บเล็ตรัฐบาลแจกเด็กป.1 ไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 กุมภาฯ

จากกลุ่มตัวอย่าง 407 ผลปรากฎว่าร้อยละ 94.10 ไม่เห็นด้วยกับการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กป.1 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า “เด็ก ป.1 นั้นเด็กเกินไป ไม่จำเป็นและไม่ควรจะต้องใช้แท็บเล็ต และการนำมาใช้จะสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์ และการแจกไม่ครบทุกคนก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม” (อ้างอิงประโยคจากที่มาของข่าว)

สำรวจโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น นิสิตจุฬาฯ นักเรียนร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นักเรียน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นักเรียน ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ครู นักเรียน และผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่ง

ที่มา komchadluek.net ภาพจาก http://gpsiam.weloveshopping.com