SAC Gallery ขอเชิญชม “A Disproportionate Burden” นิทรรศการชุดใหม่โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ นิทรรศการศิลปะ ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความงามที่ถูกเคลือบด้วยสารพิษ

SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) ขอเชิญชม “A Disproportionate Burden” โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ นิทรรศการเดี่ยวลำดับที่ 3 ของพิชัยที่จัดแสดง SAC Gallery ซึ่งผลงานในชุดนี้เขาได้สร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานนามธรรมที่ใช้วัสดุต่างๆ จากผลผลิตทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ชวนให้ผู้ชมตระหนักถึงความอันตรายของสารพิษภายใต้ความงามของพืชพรรณ ความอันตรายที่แท้จริงซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าให้ปรากฏและสัมผัสได้ผ่านชิ้นงานบนแนวคิดที่ว่า “สิ่งที่มองไม่เห็น สามารถทำร้ายคุณได้”

ในนิทรรศการชุดนี้ ผลงานของพิชัยแสดงออกถึงความกดดันที่เกษตรกรต้องเผชิญเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยการบดด้วยรถบดยังเป็นเครืองหมายสื่อถึงการทำลายสินค้าปลอมและผิดกฏหมาย ที่ใช้สาธิตให้เห็นการแก้ปัญหาเพื่อคุ้มครองสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลงานบางส่วนในชุดนี้ใช้หนังสือพิมพ์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน โดยการขับเน้นหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภาคเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินขนาด เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “การเกษตร” กับ “เศรษฐกิจ” ต่างมีความเชื่อมโยงถึงกันและไม่อาจแยกจากกันได้ 

หากเราย้อนไปดูผลงานนิทรรศการก่อนหน้านี้ พิชัยได้ใช้ท่อไอเสียในการสร้างสรรค์ผลงานชุด ดอกไม้พิษ(Poison Flower) และ น้ำท่วม(Deluge) จนมาถึงผลงานชุดปัจจุบันที่ยังคงสานต่อเจตจำนงค์ในการเป็นกระบอกกเสียงหนึ่งที่ชวนให้คนในสังคม ได้หันกลับมามองย้อนถึงภัยร้ายที่เคลือบผลผลิตทางการเกษตรรอบตัว ซึ่งในผลงานชุดนี้เขาใช้รถบดถนนในการบดขยี้ดอกไม้นานาพันธุ์ พืชผักชนิดต่างๆ เมล็ดกาแฟและอ้อย ซึ่งเป็นผลงานการผลิตจากน้ำพักน้ำแรงเกษตรกรและความตั้งใจปลูกโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อพิมพ์ภาพอันตรายของการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าทางการเกษตรสมัยใหม่ปรากฏเป็นรูปให้ผู้ชมได้เห็น เป็นรูปธรรมและแสดงออกมาทางงานศิลปะ

ความพิเศษของผลงานชุดนี้ นอกจากเครื่องมือต่างๆ ที่เขานำมาใช้ อาทิ สีอะคริลิก สื่อผสมและภาพถ่ายในการสร้างผลงานนามธรรมและนำเสนองานเชิงแนวความคิด และสำหรับผลงานชุดนี้เขายังได้ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชิ้นงาน เป็นพื้นผิวที่แสดงออกถึงบาดแผลที่มองไม่เห็น ความเจ็บปวดที่ฝังซึมลึกอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์เมื่อเผชิญกับพิษของสารเคมี

และเพื่อที่จะเรียกร้องให้เห็นถึงประเด็นดังกล่าว พิชัยจึงได้นำตัวเองเข้าไปสัมผัสกับสารเคมีในขณะที่เขาสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยความตั้งใจที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกและต้องการจะเข้าใจความเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกบังคับให้ใช้สารเคมีเหล่านี้เพื่อสนองความต้องการของสังคม การล้มป่วยลงระหว่างการทำงานทำให้เขาตระหนักได้ว่าไม่มีใครปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ความอันตรายต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคถูกแสดงให้เห็นบนพิ้นผิวของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ วิธีการใช้ล้อเหล็กหนัก 10 ตันของรถบดถนนกระตุ้นให้เรารู้สึกถึงความกดดันที่เกษตรกรถูกบีบให้ใช้สารเคมีเพื่อให้สามารถอยู่รอดและผลิตผลผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโลก จนเรียกได้ว่านิทรรศการชุดนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องทำงานคลุกคลีกับสารเคมีมากที่สุดในชีวิตเป็นศิลปินของเขา

สำหรับนิทรรศการ A Disproportionate Burden โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ จะจัดแสดงที่ SAC Gallery ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในช่วงนี้ทาง SAC Gallery เปิดให้ชมเฉพาะนัดหมายไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด สามารถสอบถามข้อมูลและสำรองรอบเข้าชมได้ที่ โทรศัพท์: 084-695-6592 (โฟค), 092-662-6165 (เม) หรืออีเมล: info@sac.gallery และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery