Robotic glove ถุงมือที่ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

robotic glove

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คิดว่าคำกล่าวนี้คงไม่มีใครถกเถียงเป็นแน่ ซึ่งเรื่องนี้ทีมวิจัยจาก University at Hertfordshire ก็คิดไว้แบบนั้น จึงได้พัฒนา Robotic glove ที่จะช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีการอัมพาตตามมือหรือเท้า หรือในบางเคสก็อาจกลายเป็นอัมพาตครึ่งซึก ทางทีมวิจัยก็เลยเอาอาการของโรคนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและวิจัยออกมาเป็น Robotic Glove 

ส่วนจุดมุ่งหมายของทีมวิจัยตั้งใจว่า จะให้ Robotic Glove เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อไปกับการทำกายภาพบำบัด โดยการทำกายภาพบำบัดจะกระทำคู่ไปกับเกม ที่มีการเชื่อมกับถุงมือหุ่นยนต์ตัวนี้ ซึ่งได้ลองนำไปให้กลุ่มผู้ทดสอบจำนวน 30 คนได้ลองเอา Robotic Glove กลับไปใช้งานที่บ้าน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ กลุ่มผู้ป่วย 30 คน ใช้เวลาในการทำกายภาพบำบัดนาน 100 นาที/สัปดาห์ และผลของการกายภาพก็ออกมาดีเลยทีเดียว

Robotic Glove ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2012 ในระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนามาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งในแง่ของการดีไซน์ตัว Robotic Glove เอง ไปจนถึงการดีไซน์ตัวเกมที่ใช้ร่วมกับถุงมือพิเศษนี้

ที่มา: CNET