Read for the Blind แอพสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด มาอ่านหนังสือให้พวกเขาฟังกันเถอะ !!!

15-10-56 7-53-08 PM

คนตาบอดกว่า 2 ล้านคนในประเทศไทย ขาดโอกาสในการมองเห็นโลกกว้างและรับรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยตาของตัวเอง สิ่งเดียวที่คนตาบอดจะได้เห็นชั่วชีวิตก็คือภาพสีดำและความมืดเท่านั้น แม้ว่าการมองไม่เห็นจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลง แต่สำหรับคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วยังโชคดีที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป แต่สำหรับประเทศไทย สิ่งที่คนตาบอดยังต้องประสบอยู่ก็คือการขาดโอกาสหรือความด้อยโอกาสอันเป็นปราการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในอนาคต

แม้ว่าคนตาบอดจะสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ด้วยการสัมผัสผ่านหนังสือเบรลล์ ซึ่งมีโปรแกรมอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ที่จะเปลี่ยนตัวอักษรปกติไปเป็นอักษรเบรลล์ได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่มีอุปสรรคขัดขวางในขั้นตอนการผลิต แต่ไม่ใช่คนตาบอดทุกคนที่จะสามารถอ่านและเข้าใจอักษรเบรลล์ได้ ดังนั้นอีก 1 ทางเลือกที่เหลืออยู่ของผู้ที่ไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ คือการฟังผ่านหนังสือเสียง อันเป็นคลังความรู้ของคนตาบอด

แต่สำหรับการผลิตหนังสือเสียงนั้นต้องใช้ “คน” และ “เวลา” ในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มจนกว่าจะจบและเป็นหนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนต่างเร่งรีบ รวมไปถึงความไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อไปอ่านหนังสือเสียง จึงทำให้ไม่มีทั้ง “คน” และ “เวลา” มากเพียงพอกับการสร้างหนังสือเสียงให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจึงทำให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยเผชิญกับภาวะขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

ปัจจุบันห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มีหนังสือเพียง 5,000 เล่ม ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการพี่เพิ่มขึ้นของคนตาบอด ดังนั้นห้องสมุดฯ จึงยังต้องการอาสาสมัครมาร่วมผลิตหนังสือเสียง

15-10-56 7-52-10 PM

ด้วยเหตุนี้แนวคิดของการ “สร้างหนังสือเสียงด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา” จึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมล่าสุดของซัมซุงและองค์กรพันธมิตร “Read for the Blind” ครั้งแรกกับการเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทาง Google Play Store และ App Store เพิ่มความสะดวกให้กับจิตอาสาสร้างหนังสือเสียงด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และแอพพลิเคชัน Read for the Blind เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้กำลังประสบกับภาวะหนังสือเสียงขาดแคลน

15-10-56 7-51-39 PM

แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน มาจากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ไม่ค่อยมีเวลาและต้องใช้ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  แต่อยากจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งการสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนับเป็นการทำความดีที่ง่าย และเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ Google Play Store และ App Store ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แชร์หนังสือที่อ่านให้คนตาบอดฟังทาง Facebook แล้วร่วมเป็นแฟนใน https://www.facebook.com/readfortheblind

Read for the Blind แอพพลิเคชั่นอ่านหนังสือให้คนตาบอด

1 เสียงของคุณคือ……1 แสงสว่างสำหรับคนตาบอด