หน้าแรก Tech News iOS

เผยราคาค่าติดฟิล์มกันรอยของ iPad สำหรับให้ ส.ส. ยืมไปใช้ ราคา 835 บาท

หลังจากที่เราได้ทราบข่าวกันแล้วว่า รัฐสภาไทย จัดเต็ม ทุ่มงบ 18 ล้านซื้อ iPad with Retina display ให้ ส.ส. ยืมใช้ 3 ปี ตอนนี้ก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ออกมาแล้วจาก กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ระบุว่า iPad ที่ให้ ส.ส. ยืมใช้นี้ก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ ส.ส. โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐสภา, หนังสือนัดประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, เอกสารประกอบการประชุม และจะทำให้การตัดสินใจลงมติของ ส.ส. มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในการผลิตเอกสารข้อมูลการประชุมด้วย

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องราคาของ iPad ที่จัดซื้อมาด้วยว่ามีราคาเท่ากับตลาดคือเครื่องละ 26,500 บาท (ตัวเลขราคาที่เขียนไว้ว่า 28,355 บาท ในข่าวก่อนหน้านี้แจ้งว่าพิมพ์ผิด) และยังเผยราคาของอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ ส.ส. จะได้รับไปพร้อมกับ iPad ด้วย ดังนี้

  • ปกหุ้มอุปกรณ์แบบหน้า-หลัง ราคา 1,020 บาท (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า ราคาท้องตลาดคือ 2,000 บาท)
  • สายหูฟัง (มีไมค์และปรับเสียงได้) ราคา 965 บาท (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า ราคาท้องตลาดคือ 1,090 บาท)
  • ปากกา ราคา 430 บาท (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า ราคาท้องตลาดคือ 600 บาท)
  • แผ่นฟิล์มแบบด้านเพื่อติดบนหน้าจอ ราคา 835 บาท (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า ราคาท้องตลาดคือ 900 บาท)
  • ค่าประกันเพิ่มขึ้นเป็น 3 ปี ราคาปีละ 3,000 บาท ต่อเครื่อง
  • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3G แบบ Unlimited เดือนละ 855 บาท เป็นเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยว่า ถ้าหาก ส.ส. ทำเครื่อง iPad สูญหาย จะมีการเรียกคืนตามจำนวนราคาที่กำหนดดังที่กล่าวไว้ครับ

 

wireless

 

ที่มา Manager