ไม่ดีพอ…เสนอยกเลิกแจกแท็บเล็ตนักเรียน หนุนสร้างห้องเรียนอัจฉริยะแทน

otpc

แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาไปแล้วแต่โครงการ  One Tablet Per Child ยังดำเนินต่อไป อีกทั้งโครงการนี้ยังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาโดยตลอด

ล่าสุด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์  เตรียมเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียน  โดยใหความเห็นว่า  เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่ได้จากการแจกแท็บเล็ต แม้จะให้เอากลับบ้านไปใช้ก็ตาม

ดังนั้นจึงอยากให้เอางบตรงจุดนี้ไปสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น กระดานอัจฉริยะ (SmartBoard) เครื่อง Server คอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุมค่า อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคโลยีต่างๆ ได้ครบทุกคนด้วย

ความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกโครงการได้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่อย่างใด เป็นเพียงข้อเสนอจากผู้ช่วย รมต.ศึกษาธิการ  อีกทั้งขณะนี้รัฐมนตรีประจำกระทรวงยังเป็นแค่รักษาการอยู่ อยู่ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  รมต.รักษาการตัดสินใจอย่างไร  ติดตามชมกันต่อไปครับ

ที่มา : Mthai