[Mobile Expo] โปรโมชั่นร้าน Banana IT ที่งาน Mobile Expo

โปรโมชั่นร้าน Banana IT ที่งาน Mobile Expo 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีมือถือเครื่องโชว์มาขายราคาพิเศษมากมายหลายรุ่น

bananait-02

bananait-01