[PR] สิ่งที่คุณผู้หญิงควรรู้ความต่างระหว่างเราเตอร์ (ROUTER) และโมเด็ม

จากความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่ามันกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของทุกคนไปแล้ว เกือบทุกบ้านต้องมีอินเตอร์เน็ตใช้งาน ยิ่งบ้านที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคนด้วยแล้ว ความจำป็นที่บ้านนั้นต้องมีอุปกรณ์สัญญานอินเตอร์เน็ตให้ทุกคนได้ใช้ก็ยิ่งจำเป็น มาถึงตรงนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายควรจะมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ให้สัณญานอินเตอร์เน็ตไว้บ้างก็ดีไม่น้อย เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันเลย

การที่คุณผู้หญิงจะเลือกซื้อหรือคิดจะติดตั้งระบบระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานภายในบ้านนั้น ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้หญิงทำความรู้จักและเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ นั่นคือเราเตอร์ (ROUTER) และโมเด็มเราเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า เอดีเอสแอลโมเด็มเราเตอร์ (ADSL MODEM ROUTER) หลายๆ ท่านมักจะสับสน มันต่างกันอย่างไร หน้าตามันก็เหมือนๆ กัน ในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้หญิงได้เห็นความต่างรวมถึงคุณสมบัติการใช้งานดังนี้

เราเตอร์ (ROUTER) กับ โมเด็มเราเตอร์ (MODEM ROUTER)

เราเตอร์ (ROUTER)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต หน้าที่หลักของ Router คือการหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น รวมถึงทำหน้าที่ในการแชร์อินเตอร์เน็ตให้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องลูกข่าย  บนตัว Router จะมีช่องที่ใช้เสียบต่อสายสัญญาณเรียกว่า LAN Port (แลนพอร์ต) แบบ RJ-45 ซึ่งโดยทั่วไปมักมี 4 พอร์ต (ความเร็ว 10/100Mbps) หรือมากกว่า และ Router จะมี Internet Port หรือ WAN Port แบบ RJ-45 สำหรับใช้เป็นพอร์ตต่อเข้ากับ ADSL Modem หรือ Fiber Media Converter เพื่อเชื่อม Router เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกที โดยปกติการเลือกซื้อ Router ควรจะเลือกซื้อที่มี LAN Port อยู่อย่างน้อย 4 พอร์ต  เพื่อใช้เป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมอุปกรณ์ทีทมีแลนพอร์ตอื่นๆเช่น Desktop PC, Netowrk Printer, Network Storage ฯลฯ นอกจากนี้หากคุณผู้หญิงต้องการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายด้วยก็ควรจะซื้อ Router ประเภท Wireless Router

โมเด็มเราเตอร์ (MODEM ROUTER)ที่เราใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเรา บางครั้งเราจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า All-in-One

สาเหตุที่เรียกว่า All-in-One ก็เนื่องจาก Router ประเภทนี้จะมี ADSL Modem ติดตั้งมาให้เสร็จบนตัวเครื่อง ซึ่งในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผู้ใชัไม่จำเป็นต้องนำ Router ไปต่อเข้ากับ Modem ก่อน  ผู้ใช้สามารถนำคู่สายโทรโทรศัพท์ที่เปิด

ให้บริการ ADSL แล้วมาต่อตรงเข้ากับตัว Modem Router ได้เลย ซึ่ง Modem Router จะมี LAN Port แบบ RJ-45 4 พอร์ต และมี ADSL Port แบบ RJ-11 สำหรับเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์  1 พอร์ต  Modem Router บางรุ่นก็จะสามารถ

รองรับการเชื่อมต่อระบบไร้สายได้อีกด้วย ซึ่งเราจะเรียกว่า Wireless Modem Router  โดยส่วนใหญ่ทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมักจะนิยมแถม Wireless Modem Router ให้กับลูกค้า เนื่องจากใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวทำหน้าที่ได้หลายอย่างพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อและแชร์อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องต่อกับ Modem ภายนอก รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายได้ทั้งแบบใช้สาย (Wired) และไร้สาย (Wireless)

Wireless Modem Router

รูปที่ 1: อุปกรณ์ Wireless Router / Wireless Modem Router

Wireless Router

รูปที่ 2: อุปกรณ์ Wireless Router

ทางเลือกที่น่าสนใจคือ Wireless Modem Router น่าจะสะดวกต่อการติดตั้งและใช้งาน ในโอกาสนี้เราจะเปิด 2 ขั้นตอนง่ายๆ กับการติดตั้งและตั้งค่าการใช้อินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที ด้วย Linksys Smart Wi-Fi รุ่น X1000 ที่เป็นทั้ง Wireless Router และ Wireless Modem Router ในตัวดังนี้

  1. เพียงต่อสายโทรศัพท์เข้าสู่พอร์ต DSL และเสียบสายอแดปเตอร์ เปิดสวิตซ์ รอสัญญาณไฟติดเรียบร้อย

Linksys Setup (1)

2. จากนั้นใส่ซีดีติดตั้งโปแกรมสำหรับ Setup เพื่อการตั้งค่า Wireless , Wireless security และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Linksys Smart Wi-Fi เข้าสู่อินเตอร์เน็ท

Linksys Setup (2)

–          ตั้งค่า Wireless & Wireless Security

Linksys Setup (3)

–          ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet

Linksys Setup (4)

เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการท่องอินเตอร์เน็ตที่เร็วขึ้น ด้วยการติดตั้งเราท์เตอร์ ง่ายๆ ใน 2 ขั้นตอนกับ Linksys Smart Wi-Fi สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.linksys.com / www.facebook.com/LinksysThFans  หรือโทร 02-105-5753