[PR] มูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชนไทย จับมือ แบล็คเบอร์รี่ เปิดแคมป์อบรมด้านนวัตกรรม “STEM Innovation”

url8-e1361357096796

มูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชนไทย(Junior Achievement Thailand) วันนี้ประกาศความร่วมมือกับแบล็คเบอร์รี่®เปิดแคมป์อบรมด้านนวัตกรรม ภายใต้ชื่อScience, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Innovation ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,000 คน จาก 14 ประเทศที่มีการจัดแคมป์ดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันโดยที่นักเรียนเหล่านี้จะต้องแสดงทักษะในการแก้โจทย์เชิงธุรกิจ ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญจากแบล็คเบอร์รี่เป็นผู้ให้คำแนะนำ

ทั้งนี้ การริเริ่มจัดแคมป์อบรมด้านนวัตกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างแบล็คเบอร์รี่และ มูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชน-ยังเอ็นเตอร์ไพรส์ ยุโรป (JA-YE Europe) เพื่อจุดประกายให้นักเรียน อายุระหว่าง 15-19 ปี หันมาให้ความสนใจการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

แคมป์อบรมด้านนวัตกรรมนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมในการเผชิญกับความท้าทายของการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมแนะนำต้นแบบของอุตสาหกรรม และแสดงให้เห็นว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ผ่านการใช้ทักษะเฉพาะทางดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาและการปรับหลักสูตรให้เข้ากับแนวทางธุรกิจในอนาคต

ระหว่างการอบรม นักเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกทักษะเชิงธุรกิจที่สามารถใช้ได้จริง และจะมีการส่งเสริมให้ใช้ความคิดด้านการบริหารกิจการ ด้วยการใช้ความสามารถของคนรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยนักเรียนจะต้องทำการแก้โจทย์ที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนดทั้งนี้ การเชื่อมโยงกันของธุรกิจและการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล รักษาการผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชนไทยกล่าวว่า “นักเรียนไทยจะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมแคมป์อบรมในครั้งนี้ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆโดยนักเรียนจะได้ร่วมสนุกไปกับการแก้โจทย์ที่ท้าทายด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการคิดค้นนวัตกรรม”

เรนาต้า รุซีนีแอค ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน ของแบล็คเบอร์รี่ กล่าวว่า“แบล็คเบอร์รี่ มีจุดกำเนิดขึ้นจากนวัตกรรม และเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนการอบรมในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เรามีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างสรรค์เยาวชน ในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนรุ่นใหม่และส่งเสริมให้พวกเขาคิดนอกกรอบ”

นักเรียนที่ได้รับการแนะนำจากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญจากแบล็คเบอร์รี่ สามารถตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแก้โจทย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยทีมที่ชนะเลิศจากประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับทีมผู้ชนะจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในรอบชิงชนะเลิศบนระบบออนไลน์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

สำหรับประเทศไทย แคมป์ STEM Innovation มีการจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์2556 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา