Home PR News

[PR] กสิกรไทยคว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านธุรกิจจากวีซ่า

VISA 1 1024x702 - [PR] กสิกรไทยคว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านธุรกิจจากวีซ่า

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (กลาง) รับรางวัล “Best Business Leader of the Year in the Overall Business Performance”  หรือรางวัลความเป็นเลิศในด้านธุรกิจแห่งปีจากบริษัท วีซ่า อินเตอร์เเนชันเนล (เอเชีย แปซิฟิก) ซึ่งมอบให้กับบัตรเครดิตที่เป็นผู้นำในกลุ่มบัตรเครดิต มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านฐานบัตรเครดิต  และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยธนาคารกสิกรไทยคงความเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าพร้อมทั้งได้รับการยอมรับ ไว้วางใจในการใช้บริการจากลูกค้า ส่งผลให้มีปริมาณการใช้จ่ายและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบของวีซ่ามาอย่างต่อเนื่อง