[PR] ฟิลิปส์เปิดตัว Philips Healthy Living แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ

Philips Healthy Living App

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยสานต่อไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้ออยู่อย่างมีคุณภาพจากโครงการเดอะพลัส   โปรเจ็คสร้างสรรค์  โดยเปิดตัว Healthy Living App  แอพลิเคชั่นบนมือถือที่จะเป็นเสมือนโค้ชส่วนตัวเพื่อช่วยดูแลให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และ healthy ขึ้น  ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

Philips Healthy Living เป็นแอพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเสมือนโค้ชส่วนตัวบนมือถือ เพื่อจะให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ช่วยเตือนความจำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแอพลิเคชั่นนี้ยังช่วยติดตามกิจวัตรประจำวันของผู้ใช่งานและให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่คนส่วนใหญ่มักละเลยเนื่องจากต้องทำงานแข่งกับเวลา นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ วิดีโอแนะนำท่าการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับทั้งที่ทำงานและบ้าน ไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ใช่งาน

Philips Healthy Living แอพออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกโค้ชเพศชายหรือเพศหญิงได้ตามความเหมาะสม แอพพลิเคชั่นนี้ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลด Philips Healthy Living App ได้ที่ Apple App store ในระบบ iOS และ Google’s Android Play Store ในระบบ Android โดยสามารถดาว์นโหลดฟรีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของมือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในยุคปัจจุบันทำให้คนสามารถทำงานได้ตลอดเวลาจนทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเมื่อเวลาส่วนตัวมีน้อย คนจึงลืมที่จะใส่ใจในสุขภาพ ด้วยเหตุนี้เอง ฟิลิปส์จึงได้พัฒนา  Philips Healthy Living แอพลิเคชั่นขึ้นโดยแอพพลิเคชั่นนี้ได้ไอเดียมาจากไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้ออยู่อย่างมีคุณภาพ จากโครงการ “เดอะพลัส” โปรเจ็คสร้างสรรค์สิ่งดีที่ฟิลิปส์จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา และฟิลิปส์นำไอเดียชนะเลิศนั้นมาสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นโดยการนำนวัตกรรมที่มีคุณค่ามาผสานกับการร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย”

การอยู่อย่างมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นในชีวิตยุคปัจจุบันที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและการออกกำลังกายถูกละเลยเพราะคนในสังคมเน้นที่ความสะดวกสบายเป็นหลัก ความเร่งรีบในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมลดลง Philips Healthy Living แอพพลิเคชั่นจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้คนได้มีโอกาสใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเพราะมีเครื่องช่วยเตือนความจำด้านสุขภาพ มีโค้ชที่คอยให้คำแนะนำเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจาก Philips Healthy Living แอพลิเคชั่น ในเดือนตุลาคม 2555 ฟิลิปส์ยังได้มีการติดตั้งโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริเวณสวนหลวงพระราม ๘  ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น  เนื่องจากช่วยทำให้พื้นที่สาธารณะในยามค่ำคืนเป็นพื้นที่ปลอดภัย คนในชุมชนสามารถมาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมได้ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเดอะพลัส ในการทำเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสานต่อไอเดียชนะเลิศจากโครงการเดอะพลัส โปรเจ็ค เสร็จสิ้นเป็นโครงการแรก

โครงการที่สองที่ฟิลิปส์ได้จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 คือการจัดศูนย์บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นไอเดียชนะเลิศประจำหัวข้อเส้นทางสุขภาพดีจากโครงการเดอะพลัส โปรเจ็ค  โดยได้ทำงานร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรชุมชนออกตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุจำนวน 600 คนใน 6 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดเนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยและอาจขาดการดูแลด้านสุขภาพที่ทั่วถึง ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประกอบไปด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางแพทย์จากฟิลิปส์โดยได้ทำการออกตรวจสุขภาพพื้นฐานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

เดอะพลัส โปรเจ็คเปิดตัวแแล้วในประเทศอินโดนีเซียและสิงค์โปร์และมีแผนที่จะจัดทำต่อเนื่องไปในประเทศต่างๆทั่วทั้งเอเชีย แปซิฟิค  เดอะพลัส โปรเจ็คเป็นอีกหนึ่งโครงการจากฟิลิปส์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วทั่งเอเชียแปซิฟิค ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.philips.com/plus

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเดอะพลัส โปรเจ็ค ที่ www.philips.co.th/plus หรือตามบทสนทนาของเราผ่านทาง Twitter ที่ #PlusThailand และ ตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ Philips Thailand Facebook

Healthy App Icon