[PR] ออราเคิลช่วยให้ทุกคนได้ประโยชน์จาก Data Discovery อย่างทั่วถึง

endeca-oracle-logo

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงพยายามค้นหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพของธุรกิจ แต่ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจส่วนมากจำเป็นต้องเลือกระหว่าง Business Intelligence ระดับองค์กร ซึ่งรวดเร็ว ปลอดภัย และและทรงพลัง แต่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไอที กับเครื่องมือประเภท self-service desktop discovery ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแล (governance) ทั้งนี้ Oracle Endeca Information Discovery 3.1 รุ่นล่าสุด ประกอบด้วยขีดความสามารถด้าน self-service discovery ระดับองค์กรใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจ เอื้อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ด้วยระดับความสำเร็จ ความปลอดภัย และความมั่นใจที่มากขึ้น

เนื้อหาข่าว

·         เพื่อนำพลังของความเข้าใจเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจ ออราเคิลจึงเปิดตัว Oracle Endeca Information Discovery 3.1

·         แพลตฟอร์ม data discovery ระดับองค์กรรุ่นล่าสุดของออราเคิล มาพร้อมขีดความสามารถด้าน self-service data mashup และ data discovery ที่มากขึ้น ทั้งยังขยายขีดความสามารถที่รองรับ unstructured analytics และแม้แต่การเชื่อมที่กระชับขึ้นกับซอฟต์แวร์ Oracle Business Intelligence ที่ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้

·       Oracle Endeca Information Discovery 3.1 (OEID 3.1) มาพร้อมขีดความสามารถใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมศักยภาพของผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจให้สามารถใช้ analyticsได้อย่างง่ายดาย เพื่อผสานความหลากหลายของข้อมูลที่พวกเขาเข้าถึงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจาก Oracle Endeca ช่วยให้ ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่ฝ่ายไอทีได้ดำเนินการในส่วนของการจัดการ ข้อมูลองค์กร การกับกับดูแล และ Business Intelligence การตัดสินใจเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยความมั่นใจ ความสำเร็จ และความปลอดภัยที่มากขึ้น ฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ได้แก่:

o   Self-Service Data Mashup และ Data Discovery Dashboard: ด้วย Self- Service Data Mashup ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถผสานข้อมูลจากหลายแหล่งและทำการวิเคราะห์ได้แบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว OEID 3.1 ทำหน้าที่ขยายแหล่งข้อมูลที่มีไว้สำหรับ data mashup (ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจ) นอกเหนือจากExcel เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับ Oracle BI การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่หลากหลาย ตลอดจนข้อมูลที่เป็น semi-structured data ในฟอร์แมต JSON กระบวนการสร้าง discovery dashboard ต่างๆ ได้ถูกทำให้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการลงทุนต่อยอดใน drag-and drop layout อันชาญฉลาดและการปรับตั้งค่าแบบ wizard-based ปัจจุบัน ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถสร้าง discovery application ใหม่ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายไอที เนื่องจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ ถูกทำให้ปรากฏและความต้องการใหม่ๆ ถูกระบุ ข้อมูลอื่นๆ จึงง่ายที่จะเพิ่มเข้ามา เอื้อต่อการสร้างต้นแบบและการทำซ้ำอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริบทเบื้องหลังข้อมูลที่ค้นพบจึงสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ต้องสร้างรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ

o   Deep Unstructured Analysis: ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจจะได้มุมมองและความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ จากการสนทนา ข้อความ และความคิดเห็นหลากหลายที่ที่มีอยู่ในทั้งองค์กรและแหล่งทั่วไป ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างกลยุทธ์ Big Data ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการสร้างความแตกต่างอย่างยาวนานในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ไม่ได้จัดระบบระเบียบของ Oracle Endeca และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่มีการจัดระบบระเบียบ ปัจจุบันผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถทำ textual mining ของตนเอง เพื่อระบุแนวความคิดที่ซ่อนอยู่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้จัดระบบระเบียบโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายไอที พวกเขาสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ด้วย keyword search และ pattern matching ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน โดยทั้งหมดอยู่ในบริบทของ visualization แบบinteractive ที่ครบครัน และสรุปผลการวิเคราะห์

o   เสริมประสิทธิภาพการบูรณาการด้วย Oracle BI: ด้วยการใช้ประโยชน์จากพื้นฐานและวิสัยทัศน์การพัฒนาร่วมกัน Oracle Endeca Information Discovery 3.1 ยกระดับการบูรณาการภายในด้วย Oracle Business Intelligence Foundation ดีที่สุดในระดับเดียวกัน  ปัจจุบัน ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากคลังข้อมูล BIที่เชื่อถือได้ โดยใช้ประโยชน์จากขนาดและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน Common Enterprise Information Model ของออราเคิล แต่พัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติดังกล่าวตามอุปสงค์และความต้องการที่แตกต่างกันที่พวกเขาต้องจัดการเองแบบวันต่อวัน

o   Enterprise-Class Self-Service Discovery: แม้ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม data discovery ส่วนใหญ่มีรากฐานเป็นทูลประเภทเดสก์ท็อป เทคโนโลยีด้าน discovery ของOracle Endeca เริ่มขึ้นเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่ใช้โดยฝ่ายไอทีเพื่อขับเคลื่อนแอพพลิเคชั่นสนับสนุนภารกิจสำคัญที่มีปริมาณผู้ใช้และข้อมูลมากด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและประสิทธิภาพที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตได้ โดยในขณะนี้ องค์กรด้านไอทีสามารถให้บริการ self-service discovery platform เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Business Analytics ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งรักษามูลค่าของการลงทุนที่มีอยู่ในส่วนของคุณภาพข้อมูล การกำกับดูแล และการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลไอที (IT data center) เพื่อผลักดันการค้นหาข้อมูลในปริมาณและความหลากหลายที่สูงขึ้น ทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับเพื่อนร่วมงานได้ทันทีที่ถูกร้องขอ

·       นอกจากนี้ ปัจจุบันออราเคิลยังให้บริการด้าน data access ในส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ผ่าน Oracle Endeca Web Acquisition Toolkitเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเนื้อหาจาก เว็บดังกล่าว บริการใหม่นี้มาพร้อมอินเตอร์เฟซแบบกราฟิกที่รวดเร็วคล่องตัวสำหรับให้ผู้พัฒนา (developer) เข้าถึงและบูรณาการข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้องค์กรต่างๆ สามารถรวบรวมเนื้อหาจากเว็บไซต์ผู้บริโภค เวทีเสวนาในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเว็บท่าของภาครัฐหรือซัพพลายเออร์ คลาวด์แอพพลิเคชั่น และแหล่งข้อมูลจากเว็บมากมายได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมของพวกเขาสำหรับจัดการ data discovery และ unstructured analytics

คำกล่าว

·       “สำหรับผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจ ความเข้าใจเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลถือเป็นหัวใจของ Business Intelligence ที่แข่งขันได้ ซึ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสูง และมักจะได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ปลอดภัย” คีธ จอห์นสัน รองประธานกลุ่มธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของออราเคิล กล่าว “Oracle Endeca รุ่นล่าสุดตอบโจทย์ความท้าทายนี้ โดยช่วยให้ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จาก data discovery ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังได้อย่างปลอดภัยตามความเร็วของธุรกิจ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม”

·       “ด้วยการเปิดตัว Oracle Endeca Information Discovery 3.1 ออราเคิลนำเสนอประโยชน์ของ self-service information discovery ด้วยการกำกับดูแลที่จำเป็น มาตรฐาน และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมระดับองค์กร” เวย์น เอ็คเคอร์สัน ประธานของ BI Leader Consulting และเป็นนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมประจำTechTarget กล่าว

·       “Data Discovery ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในตลาด analytics ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการที่จะทำให้ผู้ใช้ในทุกระดับของธุรกิจเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ด้วยการเปิดตัว Oracle Endeca Information Discovery 3.1 ของออราเคิล เราคาดว่าจะมีขีดความสามารถที่ดีขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและร่นระยะเวลาสร้างคุณค่าให้กับ self-service discovery ระดับองค์กร” มาร์ค ริตต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิคของ Rittman Mead กล่าว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

·        รายละเอียดเกี่ยวกับ Oracle Endeca Information Discovery 3.1

·        Oracle Endeca Information Discovery

·        Product Demo Video

·        Oracle Business Analytics

·        ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Oracle Business Analytics ผ่าน BlogFacebook และ Twitter