[PR] ไมโครซอฟท์ สนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยหันมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์

Photo_Microsoft Cloud Leadership in Education_1

มร. ฮาเรซ คูบจันดานิ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำคำมั่นสัญญาในการเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาไทย ประกาศความร่วมมือกับ  7 มหาวิทยาลัยชั้นนำในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนำบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยของไทยก้าวสู่ผู้นำด้านการศึกษาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคาดว่าเหล่านักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษา มากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศ จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้

เรียงภาพจากซ้ายไปขวา;

  • ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานบอร์ดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดร. อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มร. ฮาเรซ คูบจันดานิ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • นายวิทยา พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผศ. ดร. ม.ล. กุลธร เกษมสันต์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • นายสงกรานต์ มุนีแนม หัวหน้ากลุ่มบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาการศึกษาไทย โดยมอบประโยชน์ของบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ให้แก่เหล่านักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษา มากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าให้จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปลายปีนี้ ไมโครซอฟท์เดินหน้ายกระดับการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้เพื่อปรับโฉมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทยให้ทันสมัย ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียนในระดับอาเซียน

สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยแสดงเจตน์จำนงในการใช้บริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ของไมโครซอฟท์ที่ทำงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของเหล่านักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและการทำงานผ่านเทคโนโลยีต่างๆ สถาบันการศึกษาที่ได้แสดงเจตน์จำนงขอใช้บริการ Office 365เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต

ฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการของไทย ในการช่วยสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับโฉมระบบการศึกษา อันที่จริงแล้วประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีแรงงานที่มีฝีมือดีอยู่แล้ว การนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้สำหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ให้แก่ เหล่าแรงงานในอนาคตจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน”

พัฒนาการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นักศึกษากว่า 1.2 ล้านคน จากมหาวิทยาลัย 44 แห่งในประเทศไทย ได้ใช้บริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านบริการ Live@Edu ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดตัว Office 365 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ และสถาบันการศึกษาได้เริ่มนำ Office 365 ไปใช้ในการเรียนการสอน คณาจารย์จึงได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาคุ้นเคยในการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน ประสานการทำงานและแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ Instant Messaging อีเมล์ ปฏิทิน และวิดิโอ บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์) ไมโครซอฟท์ได้มอบความสามารถเชิงธุรกิจที่มีอยู่ในบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน และได้รับความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกันกับที่ลูกค้าธุรกิจของไมโครซอฟท์ได้รับ

บริการคลาวด์ที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และ เชื่อถือได้

ความปลอดภัยคือพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของไมโครซอฟท์ โครงการระบบประมวลผลที่เชื่อถือได้ (Trustworthy Computing Initiative) ซึ่ง บิลล์ เกตส์ริเริ่มไว้ในปี 2545 คือหลักเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานของไมโครซอฟท์ โดยบริษัทได้นำหลักการเดียวกันนี้มาใช้กับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งไมโครซอฟท์เองได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ The Office 365 Trust Center

โครงสร้างบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์รองรับการทำงานบริการออนไลน์และบริการคลาวด์ต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ซึ่งมีลูกค้าผู้ใช้บริการมากกว่าหนึ่งพันล้านคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆ 20 ล้านแห่ง ใน 76 ประเทศทั่วโลก บริการคลาวด์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ครอบคลุมของไมโครซอฟท์ประกอบด้วยบริการที่ผู้ใช้คุ้นเคยดีอยู่แล้ว เช่น MicrosoftOutlook และ Bing รวมถึงบริการในเชิงธุรกิจอย่าง Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 และ Windows Azure เป็นต้น

ฮาเรซ คูบจันดานิ เสริมว่า “ระบบคลาวด์ของเราเปิดให้บริการในขอบเขตที่ใหญ่มาก เราสามารถลงทุนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในระดับที่บริษัทส่วนใหญ่คาดไม่ถึง และไมโครซอฟท์รับประกันความพร้อมในการให้บริการสำหรับลูกค้าหลายร้อยล้านคนทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”

มุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนและมอบสิทธิประโยชน์ของบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา และบริการคลาวด์อื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยเป็นการเน้นย้ำจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของไมโครซอฟท์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ลงทุนถึง 1 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการศึกษาโดยเฉพาะ และ Microsoft Word คือแอพพลิเคชั่นอันดับหนึ่งที่เหล่านักศึกษาทั่วโลกเลือกใช้ ตามติดมาด้วยโปรแกรม Skype ของไมโครซอฟท์

ในประเทศไทย ไมโครซอฟท์มีโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ทำการฝึกอบรมอาจารย์ 164,000 และนักศึกษา 8 ล้านคนในไทย เพื่อช่วยให้บุคลากรเหล่านี้มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ฮาเรซ คูบจันดานิ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่มีบริษัทไอทีในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในโลกที่ทุ่มเทให้กับการศึกษามากเท่าไมโครซอฟท์อีกแล้ว วิสัยทัศน์ของเราคือ ‘We Make 70 Million Lives Better’ ดังนั้นเราจึงให้การสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาในไทยเพื่อได้นำเอาศักยภาพของตนมาใช้อย่างเต็มที่และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป เราดำเนินการสนับสนุนติดต่อกันมานาน 20 ปีแล้ว และสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทเราต่อไปอีกหลายปี”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา สามารถดูได้ที่ http://office.microsoft.com/en-001/academic หรือติดต่อ Microsoft Thailand Education Team ที่อีเมล์ thedu@microsoft.com