[PR] ไมโครซอฟท์ เปิดตัวเว็บไซด์ “Give For Youth” เชื่อมต่อความช่วยเหลือรอบโลก

ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวเว็บไซด์ระดับโลกชื่อ www.GiveforYouth.org เพื่อเป็นพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในโลกมีส่วนร่วมสานฝันให้กับเยาวชนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย Give for Youth เป็นเว็ปไซต์เฉพาะที่ให้ผู้บริจาคสนับสนุนโครงการของเยาวชนที่อยู่ในความดูแลขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) รวมถึงเยาวชนที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมทั่วโลก โดยชาวไทยสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้ง่ายๆ ด้วยเงินบริจาคเริ่มต้นเพียง 300 บาท

image003

ภายใต้เว็บไซต์ Give For Youth มี การนำเสนอโครงการขนาดย่อมทั้งสิ้นกว่า 100 โครงการ จากเยาวชนทั่วโลก โดยโครงการเหล่านี้ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเริ่มต้น โครงการในระดับที่แตกต่างกันโดยเริ่มตั้งแต่ 250 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 7,500 – 300,000 บาท ต่อโครงการ) โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปสนับสนุนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้อง การในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดการฝึกอบรม การเปิดโอกาสทางด้านการศึกษา หรือแม้กระทั่งการสร้างงานให้แก่เยาวชนในการตั้งธุรกิจทางด้านสังคมของตนเอง ในอนาคต โดยโครงการทั้งหมดจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซด์เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุน

สนับสนุนให้เยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการที่นำเสนอโดยเยาวชนจากประเทศไทยบนเว็บไซต์ Give For Youth ในขณะนี้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมนักเรียน เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกในโรงเรียนเพื่อขจัดความยากจนขนาด 10 ไร่ โดยเยาวชนแต่ละกลุ่มจะบริหารจัดการการเพาะปลูกบนพื้นที่ขนาดประมาณ 1.25 ไร่ ซึ่งเยาวชนจะได้รับความรู้ ทักษะ และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ที่ภูมิลำเหรือในเขตพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ผลกำไรที่ได้จากโครงการจะถูกนำกลับมาลงทุนในโครงการเพื่อสังคม เพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศล รวมถึงใช้เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของเยาวชน ซึ่งผลสำเร็จของโครงการจะช่วยสร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินให้กับกลุ่ม เยาวชนโดยจะช่วยลดปริมาณการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อการสร้าง รายได้และขจัดความยากจนในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี

สุภารัตน์ จูระมงคล Microsoft Citizenship Thailand บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ เว็บไซด์ Give For Youth ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’ ของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่นและสร้างงานสร้างโอกาส รวมถึงพัฒนาชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นในวันนี้ ไมโครซอฟท์ จึงขอเชิญชวนคนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเติมความฝันของเยาวชน ไทยและเยาวชนทั่วโลกให้เป็นจริงผ่านเว็บไซด์ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินสมทบทุนได้ตามความต้องการตั้งแต่วันนี้เป็น ต้นไป”

Give For Youth เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ ไมโครซอฟท์ และมูลนิธิ The Global Giving Foundation โดยผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซด์www.GiveforYouth.org โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Find a project’ ซึ่งสามารถเลือกสนับสนุนให้กับโครงการ 2 ประเภท คือ Project หรือ Microproject หลังจากนั้นเลือกโครงการที่มาจาก Thailand ซึ่ง จะแสดงโครงการต่างๆของเยาวชนจากประเทศไทย โดยท่านสามารถเลือกโครงการที่สนใจและบริจาคเงินผ่านเครดิตการ์ด หรือโอนเงินผ่านระบบเพย์พาล (PayPal) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป