[PR] ไมโครซอฟท์ จับมือ2 พันธมิตรใหญ่ “สสส.-ททท.” เปิดตัวโครงการ “Wheel-go-round”

Microsoft Student Partners + Wheelchair

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ งานดูพลีบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น “Wheel-go-round” ภายใต้ “โครงการเผยแพร่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น” โดยมีน้องๆ จากทีมwheel-go-round ผู้พัฒนาโครงการและทีมMicrosoft Student Partners (MSPs) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมแถลงข่าวในงาน

นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“ไมโครซอฟท์ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนและเห็นการพัฒนาที่ก้าวไปอีกขั้นของน้องๆ กลุ่ม Wheel-go-round  ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Innovate For Good ภายใต้ YouthSparkซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสและเติมพลังให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วโลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม  สำหรับประเทศไทย  โดยไมโครซอฟท์ได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้ง ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ ในการร่วมสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี”

“โครงการ Innovate For Good เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ YouthSparkที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จับมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)  ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  โดยมีเยาวชนกว่า 100 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน”

“Innovate For Good เป็นชุมชนที่เปิดให้เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน  ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นโครงการต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง  นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ยังได้เข้ามาช่วยสนับสนุน โดยนำทีมน้องๆ Microsoft Student Partners (MSPs) เข้ามาช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่น Wheel-go-round  ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน ซึ่งจะพร้อมให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ ในกลางเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนี้ ทีม Microsoft Student Partners ยังได้อัพเดทเว็บไซต์ Wheel-Go- Round เพื่อให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถทราบและเข้าถึงข้อมูลการใช้รถเข็นและสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น   นับเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทย

“ตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยผ่านวิสัยทัศน์ ‘We Make 70 Million Lives Better’ซึ่งที่ผ่านมามีคนไทยกว่า 10 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากหลากหลายโครงการเพื่อสังคมของไมโครซอฟท์ อาทิ โครงการPartners in Learning, Imagine Cup, DreamSparkและ BizSpark  รวมถึงโครงการล่าสุดYouthSpark (ยูธสปาร์ค)”

Whee-go-round & Microsoft Student Partners

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า “ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม การให้บริการ รวมทั้งการปรับด้านความเชื่อและทัศนคติ เรื่องความแตกต่างในกลุ่มประชากร สังคมทุกภาคส่วนเริ่มมีแนวคิดเรื่องการเปิดพื้นที่การให้บริการในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุก็เช่นกัน ทุกคนต้องการความมีอิสระในการเดินทางและการใข้ชีวิตประจำวัน สสส ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อลดช่องว่างและเสริมสร้างความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและสามารถเข้าถึงสิทธิในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล อันจะนำไปสู่สังคมแห่งเท่าเทียม (Inclusive society) ของคนทุกกลุ่ม”

“สำหรับ “โครงการเผยแพร่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น(Wheel-go-round) สสส.ได้สนับสนุนโดยเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ใช้วีลแชร์ รวมถึงสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงความสำคัญของ“การมีพื้นที่”ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค” ทพ.กฤษดา กล่าว

ด้านนางสาวลิปดา จารุเธียร ตัวแทนเยาวชนกลุ่ม Wheel-go-roundกล่าวถึงที่มาของแอพพลิเคชั่นนี้ว่า ตนมีญาติที่ใช้วีลแชร์ จะพบปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่บ่อยครั้ง จนได้มีโอกาสร่วมกับเพื่อน คิดค้นและต่อยอดปัญหาดังกล่าว ซึ่งการออกไปเรียนรู้ ไปสำรวจปัญหาจริงๆ เราได้ไปคุยกับกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ที่อยู่ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระ กลุ่มนักกีฬาวีลแชร์ และกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นประจำ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง พบว่าส่วนใหญ่เค้าก็มักจะไปแต่ที่เดิมๆ ที่เคยไปมาแล้ว หรือการจะไปที่ใหม่ๆ แต่ละครั้งก็มักจะสอบถามเพื่อนๆ มนุษย์ล้อกันเอง ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกไปเจอกับสภาพที่ไม่แน่นอนของสถานที่

“ในส่วนของแอพพลิเคชั่น เราได้มีโอกาสมาเข้าร่วม โครงการ Innovate For Good ของไมโครซอฟท์ในช่วงแรกที่กำลังพัฒนา จุดอ่อนที่เห็นจากการทดลองจากเฟซบุ๊ค(www.fb.com/wheelgoround)คือการหาและส่งต่อข้อมูลการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเจนได้มีโอกาสรู้จักกับทีม Microsoft Student Partners โดยน้องๆ กลุ่มนี้ได้ช่วยเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้น ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยช่วยกันพัฒนาเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งเราได้นำไปให้ผู้ใช้วีลแชร์จริงๆทดลองใช้ เพื่อนำเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงมาบอกต่อให้น้องๆได้ปรับปรุงแก้ไข จนได้เป็นแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ที่ดีที่สุด”นางสาวลิปดา กล่าว

เธ‡เธฒเธ™เน€เธ›เธดเธ”เธ•เธฑเธงเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃ Wheel-go-round

โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์  www.wheelgoround.in.th ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว สำหรับแอพพลิเคชั่น wheel-go-round จะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้ผ่าน วินโดวส์ สโตร์ ตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  โดยหลังจากการเปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ทางทีม Wheel-go-round มีความตั้งใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มอื่นๆ และเพิ่มฟังก์ชั่นภาษาไทยเร็วๆ นี้