[PR] ครูผู้นำจากยะลา ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

เธ„เธฃเธนเธ„เธฒเธ”เธตเธขเธฐเธซเนŒ _1

นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล คุณครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คุณครูผู้นำ” จากไมโครซอฟท์ คอร์เปอร์เรชั่น สหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในงานประชุม “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา” ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2557 โดยครูคาดียะห์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในครู 250 คน จากผู้สมัครกว่า 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งครูที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมแสดงผลงาน พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนให้กับนักเรียนของตนซึ่งครูคาดียะห์ได้รับเลือกจากผลงานในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่จะนับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามหรือสี่ของพวกเขา ต่อจากภาษาไทย ภาษาใต้ และภาษามลายู ด้วยเหตุนี้ครูคาดียะห์จึงได้นำหลากหลายเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม “บันได 5 ขั้นสู่การเป็นนักพูด” เพื่อจุดประกายความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มนักเรียนของเธอ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดจากวิธีการสอนของครูคาดียะห์ คือ พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนด้านวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st century skills)ได้แก่การทำงานร่วมกัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดในเชิงวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

image004

โปรโมตการใช้เทคโนโลยีในเการเรียนรู้ ผ่านโครงการ Partners in Learningของไมโครซอฟท์

ครูคาดียะห์ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ผ่านโครงการ Partners in Learning (PiL)ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สนับสนุนโรงเรียนและครูผู้สอนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิต สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี  โดยในปัจจุบัน มีครูกว่า 9 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับการอบรมผ่านโครงการ PiL และมีเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์กว่า 200 ล้านคนใน 114 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมฝึกอบรมครูแล้วถึง 164,000 คน และนำเทคโนโลยีไปสู่เด็กนักเรียนถึง 8.8 ล้านคนทั่วประเทศ

นางสาว คาดียะห์ อามานะกุล กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและนักเรียน ยกตัวอย่าง ดิฉันได้ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Songsmith ในการแต่งเพลงของตนเองและใช้ฟังก์ชัน Speak Cell ใน Microsoft Excelในการเรียนรู้วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะทำให้การเรียนรู้สนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแล้วยังช่วยให้เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายดายขึ้น ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการเป็นครูที่ได้รับยกย่องเป็น “คุณครูผู้นำ” และการมีโอกาสไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสเปนในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ดิฉันได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้จากครูจากนานาประเทศได้ดิฉันขอขอบคุณไมโครซอฟท์สำหรับโอกาสในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้ดิฉันได้พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ดียิ่งๆ ขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนไดทยในภาคใต้ต่อไป”

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนของคุณครูคาดียะห์-5-1024x768

สร้างเสริมศักยภาพของครู ผ่านโครงการ “คุณครูผู้นำ”(Microsoft Expert Educator Program)

โครงการ “คุณครูผู้นำ” เป็นโครงการที่ยกย่องบทบาทสำคัญของครูที่มีต่อชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 1 ปี เพื่อยกย่องคุณครูผู้นำจากทั่วโลกที่นำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา การทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ทำให้ครูสามารถแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศึกษาไปยังกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันและผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าว “คุณครูอย่างครูคาดียะห์นั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับไมโครซอฟท์ในการทำงานและลงทุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไมโครซอฟท์แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และครู ผ่านการฝึกอบรม การเข้าถึงดีไวซ์บริการ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับภาคการศึกษา และพร้อมสร้างโอกาสให้กับบุคคลากรคนไทยที่มีความสามารถในการไปแข่งขันบนเวทีโลกและทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ไมโครซอฟท์มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับครูและนักเรียนทั่วโลกเพื่อพร้อมรับกับศตวรรษ 21 และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคม เรามีความภูมิใจในครูคาดียะห์และมั่นใจว่าคุณครูจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับคุณครูผู้นำประจำปี 2557 นี้ ได้อย่างดีที่สุด”

ไมโครซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ลงทุน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท)  เพื่อการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย นั้น ได้ลงทุน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 156 ล้านบาท) กับการศึกษาไทย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมครูจำนวน 560,000 คนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุมนานาชาติ “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา”

การแข่งขันระดับนานาชาติ ในงานประชุมนานาชาติของไมโครซอฟท์ ภายใต้หัวข้อ “ไมโครซอฟท์กับการศึกษา” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน งานประชุมดังกล่าวร่วมยกย่องและเชิดชูคุณครูจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ตัวแทนครูผู้นำจำนวน 250 คน และโรงเรียนต้นแบบอีก 80 แห่งจะรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูและกับไมโครซอฟท์ โดยมีผู้ร่วมงานเป็นครู  ผู้นำโรงเรียน และผู้นำด้านการศึกษาที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ กว่า 700 คนจาก 75 ประเทศทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูผู้นำที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรุณาคลิ๊กไปที่ http://www.pil-network.com/Forums/ExpertEducators/Barcelona2014/GBR