[PR] อินทัช โดย เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนกองทัพเรือ

1

อินทัช โดย เอไอเอส และ ไทยคม สนับสนุนเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียม เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม ไปติดตั้งบนเรือหลวง เพื่อให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านมือถือ เอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในครั้งนี้

3

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสกล่าวว่า “เอไอเอส 3G 2100 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับไทยคม ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเครือข่าย 3G ด้วยระบบดาวเทียมไทยคม บนเรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกที่ต่อโดยฝีมือคนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองทัพเรือโดยหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยโรงเรียนนายเรือ สามารถติดต่อสื่อสารแบบ Real Time ทั้งเสียงและดาต้า รวมทั้งสามารถถ่ายทอดภาพวิดีโอสดมายังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านมือถือเอไอเอส 3G 2100 ตลอดการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ ประเทศต่างๆ ของนายทหารนักเรียน โรงเรียนนายเรือ โดยมีภารกิจแรกในการร่วมฝึกกับกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิคและร่วมพิธีการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review : IFR) ณ ประเทศออสเตรเลีย อันจะส่งผลให้ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในกรณีที่มีการเจ็บป่วยของกำลังพล การชำรุดของอุปกรณ์ประจำเรือ หรือการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ตลอดจนยังได้สนับสนุนบริการโทรกลับไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายทหารนักเรียนและกำลังพลประจำเรือให้สามารถติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับเทคโนโลยีเครือข่าย 3G และดาวเทียม ที่ทำการติดตั้งบนเรือกลางทะเลดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมก้าวสำคัญของเอไอเอส ที่จะเป็นแนวทางสำหรับการเปิดให้บริการการใช้งานโทรศัพท์ในเรือเดินทะเลในอนาคตได้ต่อไป”

2

ด้าน นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยคมตระหนักในบทบาทและภาระหน้าที่ราชนาวีไทย พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมคุณภาพ เพื่อเสริมศักยภาพด้านข้อมูลและการสื่อสาร  ไทยคมจึงได้ร่วมมือกับเอไอเอส สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ โดยนำเทคโนโลยีของไทยคม ที่เรียกว่า Satellite Communication on the Move (SAT COM on the Move) นวัตกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้ขีดจำกัด ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์รองรับที่หลากหลาย โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งมีศักยภาพการให้บริการสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลียด้วย การสนับสนุนทางเทคโนโลยีในครั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งของความภาคภูมิใจที่ไทยคมได้มีส่วนสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติของกองทัพเรือไทย”