หน้าแรก PR News

[PR] กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู เชื่อมสัมพันธ์ริมโขงที่จังหวัดหนองคาย

truemove (883) edit

กระทรวงไอซีที โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ (ยืนกลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืนกลางขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการธุรกิจโมบายล์ และ นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจทรูออนไลน์ ประกาศความร่วมมือให้บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” เชื่อมสัมพันธ์ริมโขงที่จังหวัดหนองคาย ด้วยสัญญาณไวไฟแรงทั่วภาคอีสาน เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ตอบรับนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล ส่งเสริมศักยภาพ การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่สาธารณะทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H โดยมี นายวิเชียร ปิยะวรากร (ที่ 5 จากซ้าย)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ พร้อมเดินแจกเอกสารแนะนำบริการให้กับประชาชน ณ ตลาดคนเดิน บริเวณท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็วๆ นี้ 

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “กระทรวงไอซีที เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทให้การสนับสนุนประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมศักยภาพให้กับประเทศไทย ในโครงการ ICT Free WiFi ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทรู
ที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังมาโดยตลอด พร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ที่ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก เพียงเลือกชื่อเครือข่าย ICT Free WiFi by TRUE เท่านั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีมีการติดตั้งจุดให้บริการ ICT Free WiFi กว่า 120,000 จุดทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ กสทช. นำเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน 950 ล้านบาท มาใช้เสริมการดำเนินโครงการ Free WiFi โดยคาดว่าจะติดตั้งจุดให้บริการได้เพิ่มขึ้นกว่า 150,000 จุดทั่วประเทศ และสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ มีเป้าหมายในภาพรวมของโครงการที่จะมีจุดให้บริการ ICT Free WiFi ทั้งหมดมากกว่า 300,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแน่นอน”

truemove (858) re

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโครงการ ICT Free WiFi อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ และสำหรับการเปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ที่ จ. หนองคาย ซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาให้กับชาวหนองคายได้มากยิ่งขึ้น กลุ่มทรู ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ WiFi ที่มีโครงข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงยินดีและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับกระทรวงไอซีที อำนวยความสะดวกให้ชาวหนองคายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H ด้วยความเร็วสูงสุด 2 Mbps วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน ได้ทุกเวลา ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H ทั่วเมืองหนองคาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมั่นใจว่าจะร่วมสร้างประโยชน์ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน รวมทั้งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านให้กับประชาชนอย่างแน่นอน”

นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “จังหวัดหนองคาย ในฐานะที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับประเทศลาว ได้วางยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหนึ่งในแผนงานคือ การเตรียมความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสื่อสารจากกระทรวงไอซีที และกลุ่มทรู เปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวหนองคาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายได้รับประโยชน์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างเต็มที่” 

ด้วยความพร้อมของกลุ่มทรูทั้งด้านการให้บริการ และศักยภาพของคุณภาพโครงข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จึงสามารถให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านฮอตสปอต WiFi by TrueMove H จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbps ยิ่งไปกว่านั้น ทรูมูฟ เอช ได้สร้าง SSID ชื่อ ICT Free WiFi by TRUE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนรับ Username และ Password เมื่อเลือกโครงข่าย ICT WiFi by TRUE เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์