[PR] กลุ่มอินทัช โดยอินทัช เอไอเอส และไทยคม ร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม

index

กลุ่มอินทัช ผู้นำด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน ITU Telecom World 2013 ภายใต้แนวคิด “Technology Authenticity” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวหน้า พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทันสมัย มีความสะดวกสบายขึ้น ด้วยธุรกิจที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้ง 3 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี(Technology Change)การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ (Regulatory Change) และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (Consumer Behavior Change)โดยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

กลุ่มอินทัช ตระหนักถึงความสำคัญของ4 อุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงคือ เทเลคอม(Telecom) ไอที(IT) มีเดีย(Media)  และดิจิตอล คอนเท้นส์(Digital Content) จึงได้นำเอาศักยภาพในแต่ละด้านมาบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดเป็นเป้าหมายและแนวคิด Breakthrough  ขึ้นโดยBreakthrough นี้ไม่ใช่การเติบโตของธุรกิจตามปกติ แต่เป็นการก้าวข้ามกรอบที่มีอยู่เดิมไปอยู่ในกรอบใหม่ที่มีการเติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด พร้อมกันนี้ได้กำหนดพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 8 Breakthroughs โดยมีอินทัชรับผิดชอบ 3 Breakthroughs คือ Venture Capital การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ, Digital TV นำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับดิจิตอลทีวีเพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย, Digital Content นำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น

เอไอเอส รับผิดชอบ 3 Breakthroughs คือ 3G, 4G และ wired Broadband และไทยคม รับผิดชอบ2 Breakthroughs คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลในระบบ Cloud Computing

ภายในโซนการจัดแสดงของกลุ่มอินทัชบนพื้นที่ 260 ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิด”ผู้นำแห่งพลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคืออินทัช นำเสนอแนวคิด “Drive for New Metropolis” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่สร้างมหานครแห่งธุรกิจ, เอไอเอส แนวคิด “Drive for New World” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก้าวไกลไม่รู้จบ ดุจจักรวาล เพื่อตอบสนองในทุกช่วงชีวิต และต่อยอดความยั่งยืนแห่งอนาคตดั่งปลายนิ้วสัมผัส และไทยคม แนวคิด “Drive for New Frontier” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกอาณาเขต ผืนดิน ผืนน้ำ และท้องฟ้า

ส่วนจัดแสดงของอินทัช นอกเหนือจากการนำเสนอแนวคิด 8 Breakthroughs แล้ว ยังได้เชิญผู้ร่วมลงทุนในโครงการอินเว้นท์ (Venture Capital) มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้วย อาทิ SenzEเทคโนโลยีระบบติดตามดวงตา(Eye Tracking System) SocialEnableระบบที่ช่วยบริหารจัดการโซเซียลมีเดียต่างๆ และ Ookbeeผู้นำด้านการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังนำเสนอพันธกิจหลักอีกด้านหนึ่งคือ การตอบแทนสังคมภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคม” (Creating Shared Value) พร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ แคมป์สนุกคิดกับอินทัช ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต, โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพกับอินทัช เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้ดีขึ้น เป็นต้น

630

ด้าน เอไอเอส ในฐานะผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ นำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3G 2100 MHz , Wire Broadband และ 4G LTE ภายใต้แนวคิด “Ecosystem” ระบบนิเวศน์แห่งโลกการสื่อสาร ที่ผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ดังนี้

  • การพัฒนาเทคโนโลยี 3G 2.1 GHz เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านการใช้งาน Data ที่ดีที่สุดด้วยความเข้าใจลูกค้า โดยสร้างสรรค์ Application ที่เป็น Local App และนำเสนอทั้ง Local Content และInternational Content ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุก Lifestyle ได้อย่างรอบด้านและตรงใจ ได้แก่ 1.Social Life ตอบโจทย์ด้านสังคมออนไลน์ เช่น AIS Photobox แหล่งรวมภาพและวีดีโอของเพื่อนบนโซเซียล 2.Fun Life ตอบโจทย์ด้านความสนุกสนานให้กับชีวิต เช่น AIS Bookstore ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และ AIS Mobile BPL ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสดผ่านมือถือ และ 3.Local Life ตอบโจทย์ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น AIS mPay Rabbit นวัตกรรม NFC ในรูปแบบของซิมการ์ดที่ทำให้สามารถใช้มือถือในการแตะเพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการได้ทันที เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก , AIS Guide & Go Social Navigator แอพแรกของโลก
  • การพัฒนาเทคโนโลยี Wire Broadband เพื่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าเอไอเอสให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
  • การพัฒนาเทคโนโลยี 4G LTE เพื่อรองรับการใช้งาน Data ที่เติบโตขึ้น โดยหลังจากเปิดทดลองระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา วันนี้เอไอเอสจึงพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมประมูล 4G โดยมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

นอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเสนอกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักควบคู่ไปกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ โครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” , โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” และโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ” อีกด้วย

ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย เตรียมแสดงนวัตกรรมทางการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสุดล้ำ พร้อมแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งในด้านบรอดคาสต์ และบรอดแบนด์ ภายใต้แนวคิด “Drive for New Frontier” สู่ศักยภาพการสื่อสารที่ไร้ขอบเขต ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสัญญาณดาวเทียมที่มีศักยภาพสูง ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค โดยในด้านบรอดคาสต์ ไทยคมเตรียมตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการสัญญาณดาวเทียมที่ครอบคลุมเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการโอนถ่ายข้อมูลภาพยนตร์ ในรูปแบบ UHD หรือ Ultra High Definition ที่สุดของความคมชัดของภาพและเสียง ผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดแห่งยุค รวมถึงแสดงศักยภาพของดาวเทียมไทยคม 6 ที่มีช่องสัญญาณมากที่สุดในเอเชีย พร้อมรองรับการเผยแพร่ภาพที่มีความคมชัดสูง (HD) ตอกย้ำความเป็น Hot Bird ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนในด้านบรอดแบนด์ ไทยคมต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบ Mobility Service ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และผืนฟ้า เพื่อให้ทุกการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง

กว่า 30 ปีที่กลุ่มอินทัชมุ่งวางรากฐาน และโครงข่ายการสื่อสารที่ดีที่สุด เราเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ไร้พรมแดน จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เชื่อมโยงความสุข ความสัมพันธ์ของคนในสังคมไว้ด้วยกัน เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อคนไทย สังคมไทยเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน