[PR] GrabTaxi เข้าร่วมสัมมนาอบรมแท็กซี่ จิตอาสา

image003

(จากซ้ายไปขวา) คุณ อดิศร กาญจนวรงค์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ GrabTaxiคุณดำรงชัย ปานจุ้ย นายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยพ.ต.อ.พิพัฒน์บุญเพ็ชรผู้กำกับการตำรวจจราจรและพ.ต.ท.ยงยุทธภักดีมงคงที่ปรึกษาสหกรณ์บวรแท็กซี่

GrabTaxiแอพพลิเคชันแรกของเมืองไทยที่ช่วยผู้โดยสารในการเรียกรถแท็กซี่ มีความปลอดภัยสูง สะดวกและรวดเร็วได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย จัดงานอบรมแท็กซี่จิตอาสารุ่นที่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมีสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่เข้าร่วม300คน

เป็นการให้ความรู้ทั่วไปอบรมจิตสำนึกของผู้ให้บริการที่ดี เพื่อก้าวไปในประชาคมอาเซียนและยังได้พูดถึงสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกผู้ขับขี่แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ อย่างเช่น สมาชิกมีรถแท็กซี่ป้ายแดงเป็นของตัวเองได้แบบไม่ต้องดาวน์ไม่ต้องหาผู้ค้ำประกันส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพแท็กซี่ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมต่อไปจะเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งข่าวอาชญากรรมและข่าวจราจร รวมทั้งการพัฒนารถเรื่องเครื่องแบบผู้ขับขี่แท็กซี่และรถแท็กซี่ให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด น่าเรียกใช้