[PR] Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อเป็น OLX.co.th

OLX Logo

Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อเป็น OLX.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายของ Dealfish ที่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นแบรนด์เดียวกันกับทุกประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในเครือทั่วโลก

ที่จริงแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของ OLX มาโดยตลอด วันนี้เราเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกันหมดทั่วโลก เราเปลี่ยนแต่ชื่อเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมบริหาร การให้บริการ ทุกอย่างยังดำเนินงานเหมือนเดิมทุกประการ

ที่ OLX เราให้บริการพื้นที่พบปะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วๆ ไปในประเทศไทยทุกคน เพื่อประกาศหาซื้อหรือลงขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วและที่สำคัญเราให้บริการฟรี!

ในหลายประเทศทั่วโลก การาจ เซลล์ (garage sale) เป็นวิธีการนำของเคยใช้หรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาวางขาย ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณจัดการกับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว คุณยังเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่อาจต้องการสิ่งของนั้นๆ ได้ซื้อในราคาที่เขาพึงพอใจ แต่สำหรับประเทศไทย เราไม่มีสไตล์การซื้อขายของแบบนั้น ดังนั้นOLX เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการกับสิ่งของเคยใช้หรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วของคุณ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกด้วย

เราเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงวันนี้เรามีรายการสินค้าที่ประกาศขายมากกว่า 5 ล้านรายการและมีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านราย ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา คุณแม่ นักธุรกิจ คนเกษียณอายุ หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของคุณ และวันนี้ ในแต่ละเดือนเรามีผู้ใช้บริการมากกว่า 8 ล้านราย หรือ 1 ใน 4 ของผู้ใช้งานออนไลน์ทั่วประเทศ ที่เข้ามาเพื่อประกาศขายหรือหาซื้อสิ่งของที่เขาต้องการตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน