[PR] แคสเปอร์สกี้หนุนการเรียนรู้ ส่งโครงการ “สู่ทวีปแอนตาร์กติกา”

Summit Kaspersky SPONSOR (3)

เร็วๆ นี้ บริษัท แคสเปอร์สกี้ แลป ประกาศความสำเร็จและการสิ้นสุดลงของโครงการ “สู่ทวีปแอนตาร์กติกา: สำรวจธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งแคสเปอร์สกี้ แลป เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโครงการ

ทีมนักเรียนได้เดินทางถึงทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อศึกษาเรียนรู้ และได้รับสิ่งสำคัญจากโครงการนี้ นั่นคือความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากคำถามต่างๆ เช่น “คุณจะกักเก็บลมไว้ได้อย่างไร”  “อำนาจของธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอย่างไร” “ภูเขาน้ำแข็งเกิดขึ้นมาได้อย่างไร” และคำถามอื่นๆ ที่รวมความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

Kaspersky SPONSOR (3)

แคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผจญภัยสู่ทวีปแอนตาร์กติกาในครั้งนี้ ซึ่งแสดงคุณค่าอันแท้จริงของบริษัทในการไขว่คว้าหาเป้าหมายใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง และเอาชนะข้อจำกัดอยู่เสมอ

สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2014