[PR] แคสเปอร์สกี้ แลป เผย องค์กร 90% ประเมินภัยมัลแวร์ต่ำ

High awareness low knowledge_F

จากการสำรวจ “2013 Global Corporate IT Security Risks Survey” ของบริษัทแคสเปอร์สกี้ แลป ร่วมกับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล บีทูบีอินเตอร์เนชั่นแนล พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ถึง 90% คิดว่ามีมัลแวร์เกิดใหม่เพียงวันละ 100,000 ตัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความจริงแล้ว มีมัลแวร์เกิดใหม่ถึงวันละกว่า 200,000 ตัวทั่วโลก และพบว่า บริษัทจำนวน 6% ตอบจำนวนมัลแวร์ได้ถูกต้อง อีก 4% เดาจำนวนที่มากเกินไป

บริษัทจำนวน 24% ที่คาดเดาจำนวนมัลแวร์ถูกต้องมากที่สุดอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ขณะที่บริษัทจำนวน 4% ที่ไม่ตระหนักถึงภัยร้ายของมัลแวร์ อยู่ในประเทศรัสเซีย ส่วนประเทศในแถบอื่นๆ อย่างทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก สามารถคาดเดาจำนวนมัลแวร์ได้ถูกต้องที่ 5 – 7%

จากการสำรวจครั้งนี้ ยังพบว่า บริษัทจำนวน 66% โดนโจมตีด้วยมัลแวร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 1 ปี บริษัทที่โดนโจมตีมากสุดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ (72%) รัสเซีย (71%), อเมริกาเหนือ (70%), เอเชียแปซิฟิก (68%) และยุโรปตะวันตก (63%) กล่าวได้ว่า ประเทศที่โดนโจมตีทางไซเบอร์มาก เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจถึงภัยของโปรแกรมมุ่งร้ายหรือมัลแวร์ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกๆ วัน

จิมมี่ ฟง ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการขายแคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ทั้งนี้ บริษัทที่ทราบจำนวนมัลแวร์เกิดใหม่ได้อย่างแม่นยำ คือ 200,000 ตัวต่อวัน ก็ไม่ได้หมายความว่า บริษัทนั้นๆ จะมีความพร้อมในการรับมือการโจมตี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโซลูชั่นองค์กรเพื่อปกป้องเครือข่ายไอที สำหรับแคสเปอร์สกี้ แลป เรามีโซลูชั่น Kaspersky Endpoint Security for Business ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อปกป้องโครงสร้างไอทีและบริหารจัดการได้ง่ายอีกด้วย”