[PR] AIS ยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจใช้เลขบัตรประชาชน สมัครบริการ AIS 3G ใหม่

AIS กล่าวว่า ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการทำงานอย่างหนัก ทั้งด้านการขยายเครือข่าย และ งานบริการต่างๆ เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการ AIS 3G ใหม่ที่จะเริ่มในเร็วๆนี้ ดังนั้นเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนของการสมัครใช้ บริการเพื่ออัพเกรดเป็น 3G ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา จึงได้เริ่มสื่อสารตรงไปยังลูกค้าให้สามารถกดสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือ ที่หมายเลข *988*เลขบัตรประชาชน#แล้วโทรออก (ฟรี) ซึ่งจะทำให้เมื่อถึงเวลาที่เริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่ซึ่งลูกค้าใช้ งานอยู่ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการเริ่มใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้หลังจากที่เริ่มสื่อสารด้วยวิธีการดังกล่าว พบว่าบางท่านอาจมีความกังวลในการส่งหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อสมัคร ซึ่งผมขอ ยืนยันว่า รูปแบบของการสมัครบริการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยตรงจาก    เอไอเอส อีกทั้งขอให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มิได้มีการนำเลขหมายบัตรประชาชนดังกล่าวไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่ นอน

โดยรูปแบบของ SMS ที่สื่อสารตรงไปยังลูกค้าจะใช้ชื่อผู้ส่งว่า “AIS 3G” ดัง นั้นหากลูกค้าได้รับ SMS ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว  สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเพื่ออัพเกรดบริการได้ที่ AIS Call Center 1175 หรือ www.ais.co.th

ข้อมูลน่ารู้ก่อนอัพเกรดใช้บริการ “AIS 3G ใหม่ 2.1GHz”

AIS เปิดให้สมัครเพื่อขอใช้บริการ “AIS 3G ใหม่” 2100MHz (เช็คพื้นที่ให้บริการ 3G ใหม่ได้ที่นี้)