Home PR News

[PR] Advice ท้าคุณแข่งขัน Subway Surfers บนเครื่อง Scopad Tablet ในงาน Mobile Expo 2013

Game Contest On Scopad Mobile Expo - [PR] Advice ท้าคุณแข่งขัน Subway Surfers บนเครื่อง Scopad Tablet ในงาน Mobile Expo 2013

แอดไวซ์จัดกิจกรรมพิเศษ ขอเชิญท่านเจ้าของเครื่อง Scopad Tablet ทุกรุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน Subway Surfers Racing On Scopad Tablet โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นที่บูธ Scopad By Advice (โซน C) ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2013 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2556

โดยรูปแบบการแข่งขันจะมีการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
– Basic (ระหว่างผู้ที่มี Level x1 ถึง Level x10)
– Pro (ระหว่างผู้ที่มี Level x11 ถึง Level x20)
– Advance (ระหว่างผู้ที่มี Level x21 ถึง Level x30)

ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับรางวัล* จากแอดไวซ์ดังนี้

– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Basic ได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท
– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Pro ได้รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาท
– ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Advance ได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

กติกา

  1. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องนำเครื่อง Scopad Tablet (รุ่นใดก็ได้) ของตนเองมาร่วมในการแข่งขัน รายละเอียดที่ต้องเตรียมมาในวันลงทะเบียนแข่งขัน คือ
  • บัตรประชาชนของผู้แข่งขัน (จำกัดการแข่งขัน 1 คน/ 1 รอบ/ 1 วัน)
  • Serial number เครื่องของผู้แข่งขัน (จำกัดการแข่งขัน 1 เครื่อง/ 1 รอบ/ 1 ผู้เข้าแข่งขัน)
  1. กำหนดเวลาการแข่งขัน 5 นาที / รอบ โดยนับคะแนนสูงสุดที่ผู้เข้าแข่งขันทำได้ (ยึดถือคะแนนที่ทำได้สูงสุดจาก 1 รอบการแข่งขัน จากการแข่งขัน ทั้งหมด 4 วัน และไม่เป็นการสะสมคะแนน)
  2. หาก Level up ขณะแข่งขัน ให้ถือ Level ที่ปรากฏ ณ ปัจจุบันเป็นตัวกำหนดระดับของผู้แข่งขัน
  3. กรณีเครื่องมีปัญหา เช่น เครื่องดับ เครื่องกระตุก ฯลฯ รวมถึงปัญหาอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะเครื่อง ในช่วงเวลาของการแข่งขันให้ถือว่าการแข่งขันของผู้เล่นท่านนั้นยุติลง
  4. ผู้แข่งขันสามารถหยุดเล่นก่อนหมดเวลาการแข่งขันได้ โดยให้ทำการวางเครื่องของท่านลงบนโต๊ะแข่งขัน โดยยึดถือคะแนน ณ เวลา นั้นเป็นสำคัญ และหากนำ Tablet มาเล่นต่อ จะเข้าสู่กติกาข้อ 6.
  5. เมื่อมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องวางเครื่องของท่านลงบนโต๊ะแข่งขันทันที และให้ยึดถือคะแนนเมื่อเกมส์ในเครื่องหยุดลง

ข้อควรระวัง
– ห้ามใช้ไอเท็มพิเศษทั้งหมดที่ซื้อในเกมส์ โปรแกรมเสริม โปรแกรมช่วยเล่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
– การกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดขวาง หรือรบกวนผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านจากการแข่งขัน

*หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินรางวัล
ทางผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยต่างๆ คำตัดสินของผู้จัดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกี่ยวกับไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม (ทีเจวี)

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม จำกัด (TJV) ผู้บริหาร แอดไวซ์ (Advice) ผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ส่ง สินค้า ไอทีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของร้านค้าไอทีทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ของแอดไวซ์ ดิสทริบิวชั่น ด้วยกิจการค้าปลีก-ส่ง สินค้าอุปกรณ์ไอทีกว่า 4,500 ชนิด และมีการควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอนโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทรงประสิทธิภาพและบริหารงานโดยเจ้าของกิจการเอง ในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผล ความสะดวก ความประหยัด กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ปัจจุบัน แอดไวซ์ มีเครือข่ายอยู่กว่า 150 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัดทั่วไทย และจะทำการขยายเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2556 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอดไวซ์ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.advice.co.th หรือติดตามเราผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คที่ www.facebook.com/AdviceClub