Home PR News

[PR] เอเซอร์ผนึกมหาวิทยาลัยรังสิต ขับเคลื่อนไพรเวท คลาวด์ เติมเต็ม eUniversity

Acer RSU 1024x667 - [PR] เอเซอร์ผนึกมหาวิทยาลัยรังสิต ขับเคลื่อนไพรเวท คลาวด์ เติมเต็ม eUniversity

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามความร่วมมือในการนำโซลูชั่น ไพรเวท คลาวด์ของเอเซอร์ ที่มีซอร์ฟแวร์ Acer Cloud Smart Portal (CSP) ในการบริหารจัดการระบบ มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบอินฟราสตรักเจอร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะพัฒนาการให้บริการสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้โซลูชั่นไพรเวท คลาวด์ของเอเซอร์ สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณด้านฮาร์ดแวร์ และการบริหารจัดการระบบด้วยฟีเจอร์ On demand Self Service ของซอร์ฟแวร์ Acer Cloud Smart Portal รวมถึงความสามารถในการรองรับการเพิ่ม-ลดการใช้ทรัพยากรหากมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (Scale in-out และ Scale up-down) เพื่อความสมบูรณ์แบบของการเป็น eUniversity ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในภาพจากซ้าย  นายอลัน เจียง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และ ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  ร่วมลงนาม ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต