[PR] โคนิก้า มินอลต้า สนับสนุนการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

img_0016

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอุกฤษฎ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้จัดการฝ่ายส่วนงานผลิตภัณฑ์แท่นพิมพ์ดิจิตอล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 (Thai Print Awards 2016) ในฐานะที่ โคนิก้า มินอลต้า เป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 และยังเป็นผู้สนับสนุนในสาขารางวัล “BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY” ด้วย ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประกวดอย่างคับคั่งใน 7 ประเภทใหญ่ๆ  ประกอบด้วย ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท  ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล  งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว  และงานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ  ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ  ประเภทการออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะถูกส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย หรือ Asian Print Awards ต่อไป

img_0473