[PR] แซส เผยวิสัยทัศน์ มุ่งนำทีมก้าวไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a55

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ว่า ภารกิจต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นในการนำทีมของแซสก้าวไปสู่โอกาสใหม่ของการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญสำหรับแซส เอเชียใต้ ซึ่งองค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ซึ่งมีความท้าทายเนื่องจากประเทศไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งแรงผลักดันของระบบคลาวด์ สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแปรรูปอุตสาหกรรม

รวมทั้งปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมๆ กันทุกภาคส่วน โดยแซสจะเดินไปในทิศทางเดียวกันนี้ในลักษณะของการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงเข้าไปช่วยจัดการข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด และการหาเทคโนโลยีเพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กับทุกสิ่ง (Internet of Thing) ซึ่งทั้งหมดเป็นทิศทางที่แซสเดินมาตลอดและกำลังก้าวไปสู่การเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าในทุกๆ อุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิต

และในฐานะแซส ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจในประเทศไทย มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งทำให้มีความพร้อมในการนำเสนอเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับช่วยลูกค้าให้สามารถนำข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้