[PR] เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ

160919-pic-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a

นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ เดินหน้ามอบโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 11 ขึ้น ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางสายตา ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานผู้พิการทางสายตา อาทิ รับสายลูกค้า, โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษหรือข้อมูลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน โดยเอไอเอสยังคงขยายสาขาของศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการอย่างต่อเนื่องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sarnrak.net