Home PR News

[PR] เอปสันร่วมกับอิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ (Imaginia Playland)

Epson สนับสนุน Imaginia 1 650x433 - [PR] เอปสันร่วมกับอิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ (Imaginia Playland)

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป เอปสัน ประเทศไทย และนางสาวเหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ (Imaginia Playland) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสเอปสันร่วมเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆ ด้วยการมอบเอปสันโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง และเอปสัน โปรเจ็กเตอร์อินเตอร์แอ็คทีฟ รวม 13 เครื่อง สำหรับติดตั้งภายในสวนสนุก อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์ ชั้น 3 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนความสนุกและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ผ่านเทคโนโลยีจากเอปสัน