หน้าแรก PR News

[PR] เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “ปรับกระบวนธุรกิจให้ทันกับยุค Digital Economy”

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ปรับกระบวนธุรกิจให้ทันกับยุค Digital Economy” ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิรูปธุรกิจ การค้า การบริการขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “Digital Marketing Trend 2017” โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย,The Next Generation Storage for Digital Economy” โดย นายวัฒนา สุธาทองไทย IT Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด, Turn Massive Storage Challenges info a Business Advantage” โดย นายสุรินทร์ กมลพละวัฒน์ Advisory IT Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ Digital Economy” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในงานยังมีการสาธิต solution ที่สามารถทำงานได้ดีบน IBM Storage รุ่นใหม่นี้ ได้แก่ “Big Data Analytic” จากบริษัท อินเทลชั่น จำกัด, “Implement Cloud Storage” จากบริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด และ “SAP Hana” จาก บริษัท Thai Business Solution การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

img_0408

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.02-727-4994 อีเมล์ : esgmkt@metrosystems.co.th

img_0247