Home PR News

[PR] เดเทคอน จับมือ กสทช. มอบอุปกรณ์เสาอากาศทีวีดิจิตัลให้ชุมชน

จับมือ กสทช. resized resized02 650x354 - [PR] เดเทคอน จับมือ กสทช. มอบอุปกรณ์เสาอากาศทีวีดิจิตัลให้ชุมชน

สำนักงานกสทช. โดยมีนายอดิเรก วีระกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานกสทช. ภาคที่ 1 (ที่ 3 จากซ้าย) นายประติก ปราสาร รักษาการผู้อำนวยการส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางอรศรี ศรีระษา รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานโทรทัศน์เคลื่อนที่ สำนักกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตัล (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับบริษัทเดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด โดย ดร. มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย และทีมงาน ได้ทำการมอบอุปกรณ์เสาอากาศทีวีดิจิตัลให้กับตัวแทนชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่กทม. และต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตัล และส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของสังคม