[PR] อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) แกร่ง จับมือ FSS

ITEL Photo งานแถลงข่าวความพร้อม

นายณัฐนัย  อนันตรัมพร (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL  ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)  พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  และยังได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่3จากขวา)  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายหลัง
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม หรือ ITEL แถลงข่าวความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น โดยเงินระดมทุนที่ได้นำไปใช้ในการขยายบริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสง ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดเข้าจดทะเบียนได้ภายใน
ไตรมาส 3 ปีนี้ ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา