[PR] วีเอ็มแวร์ แต่งตั้ง ดันแคน ฮิววิท เป็นรองประธานอาวุโส

Duncan_Hewett_SVP&GM-APJ_VMware

วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ ประกาศแต่งตั้ง นายดันแคน ฮิววิท เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของวีเอ็มแวร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

นายมอริซิโอ คาร์ลี รองประธานกรรมการฝ่ายขายระดับโลก บริษัท วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า นายดันแคน ฮิววิท จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงที่วีเอ็มแวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซีฟิกและประเทศญี่ปุ่นกำลังเติบโต โดยภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ทำตลาดได้ดีที่สุดของบริษัทและยังเต็มไปด้วยโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และความรอบรู้ในตลาดเอเชียแปซิฟิกของดันแคนจะสามารถช่วยยกระดับการทำงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่นไปสู่อีกขั้น

นายฮิววิทสั่งสมประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อนที่จะมาร่วมงานกับวีเอ็มแวร์ นายฮิววิทเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของ ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีหน้าที่นำทีมกว่า 1,800 คน ในการดำเนินงานด้านการขาย การจัดซื้อกิจการ การดูแลสนับสนุนสมาชิก และการบริการด้านซอฟต์แวร์ ขณะเดียวกันยังเคยดำรงตำแหน่งในการนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย 400 คน ในตลาดที่กำลังเติบโต 8 ตลาด  ซึ่งรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา และลาตินอเมริกา

นายฮิววิทได้เริ่มทำงานที่บริษัทไอบีเอ็มในปี 2530 โดยเริ่มจากการทำงานกับระบบเมนเฟรมขนาดใหญ่ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ และต่อมาได้ย้ายมาทำงานด้านระบบข้อมูลไอบีเอ็มในส่วนบริการลูกค้า ซึ่งได้รับบทบาทหน้าที่ด้านวิศวกรรม การเงิน การตลาด และการจัดการบริการ

นายดันแคน ฮิววิท กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีที่จะได้รับมือกับความท้าทายในการพัฒนาการเติบโตของวีเอ็มแวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการช่วยให้ลูกค้าเดินหน้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์กร (digital transformation) การดำเนินงานของเราในภูมิภาคนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และผมก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับทีมเพื่อที่จะดำเนินงานในภูมิภาคที่ถือว่าเป็นตลาดสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของวีเอ็มแวร์