[PR] วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

infogrphic_25_09_2016-01

ข่าวต่างๆ ในรอบ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เราตระหนักถึง ความสำคัญ และความเคร่งครัดของการยืนยันบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญมาก ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลา และไม่ควรจะไปอยู่ในมือคนอื่น ประหนึ่งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่เราหวงนักหวงหนา จากข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เราตระหนักว่า ลำพังแค่สำเนาบัตรประชาชน ที่คิดว่า เอาไปใช้อะไรไม่ได้ ก็ยังโดนปลอมแปลง จนเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น การเซ็นสำเนาบัตรประชาชน สำคัญมากและต้องไม่ประมาท เพราะความประมาทอาจเปิดช่องจากความคิดที่ว่า “ไม่เป็นไรหรอก” ของเราเอง

บัตรประชาชน สำคัญอย่างไร

ข้อมูลจาก งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ระบุไว้ชัดเจนว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารทางราชการ ที่ออกให้สำหรับคนไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ ขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกิจต่าง ๆ ทำนิติกรรมตามกฎหมาย สมัครงาน ขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร บัตรเครดิต ขอเปิดเบอร์มือถือ เป็นต้น

วิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน

การเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน สำคัญมาก ตอนนี้หลายๆธุรกิจ เข้มงวดและหามาตราการในการยืนยันตัวตน ถึงขนาดที่ว่า แม้จะมีสำเนาบัตรประชาชน แต่ก็ยังต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงที่เป็นบัตรพลาสติกแข็งยืนยันอีกขั้น

Thaiware Infographic issue 38 ได้นำเสนอ “วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนอย่างไรให้ปลอดภัย” สำหรับการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนนั้น ไม่มีข้อกฏหมายบังคับว่าต้องเซ็นแบบไหน วิธีการที่เรานำเสนอเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการเซ็นที่รัดกุม เพื่อให้ยากต่อการนำไปใช้งานต่อที่ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องเซ็นแบบไหน ดูได้จาก Infographic ด้านล่างนี้เลยครับ

(http://www.thaiware.com/upload_misc/news/2016_09/images/8669_1609261204248y.jpg)

4 ขั้นตอน ของการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน

  1. ขีดเส้นคู่ขนาน (ทะแยงมุม) จากมุมล่างซ้าย ลากไปมุมบนขวา ทับบนบัตร ด้วยปากกา
  2. ระหว่างเส้นที่ขีดไว้ เขียนระบุว่า ใช้เพื่อทำการ xxx เท่านั้น พร้อมระบุวัน เดือน ปี
  3. เขียน # หรือ * ปิดหัวท้าย ป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ
  4. ใต้เส้นคู่ขนาน (ทะแยงมุม) เขียนคำว่า” สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งเซ็นต์รับรอง โดยลายเซ็นต์ของเรา ให้เซ็นทับรูปบนบัตรประชาชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลบออกแล้วถ่ายเอกสารใหม่ของมิจฉาชีพ

หมายเหตุ :  การเซ็นต์สำเนาบัตรประชาชน ต้องระวังไม่ให้ปิดหรือทับสาระสำคัญจนดูไม่ออก เช่น เลขบัตรประชาชน

อย่าประมาท อย่าลืม ต้องรอบคอบ

  1. ไม่เซ็นกำกับว่าใช้เพื่อทำอะไร
  2. เซ็นไม่ทับบนบัตร

บัตรประชาชนหาย ทำไงดี

อ้างอิงจากล็อกอิน “ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111” บน Pantip.com (5 กันยายน 2559) ระบุว่า

การทำบัตรประชาชนกรณีสูญหาย (ไม่ต้องแจ้งความ) เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

  • เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • ถ้าหากไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง การยื่นทำบัตรประชาชนกรณีสูญหายต่างเขตพื้นที่ที่ตนเองมีชื่ออยู่ ทางนายทะเบียนอาจร้องขอพยานบุคคล จะเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ (ไม่ต้องเป็นเขตที่ออกบัตร และไม่ต้องเป็นเขตท้องที่ทะเบียนบ้าน)