[PR] ประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็ก

hw_443294

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศได้ควบรวมกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆเข้ามาเป็นสื่อในการเรียนการสอนกันมากขึ้น วันนี้หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็กมาฝากกัน

  1. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีทั้งภาพและเสียงประกอบการเรียนรู้จึงสามารถสร้างการจดจำได้ง่าย โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่มักจะมีสมาธิในการเรียนสั้นกว่าเด็กโต ดังนั้นเด็กจึงสามารถเรียนรู้และตอบสนองกับสื่อในรูปแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่ออื่นๆ ทำให้การเรียนกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายแตกต่างไปจากการเรียนจากหนังสือซึ่งน่าเบื่อและเข้าใจยาก

  1. สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็ก

แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยสื่อการเรียนการสอนต่างๆสามารถอัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้พร้อมเพรียงกันอย่างครอบคลุมเช่นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบนเรียนต่างๆกระทรวงศึกษาธิการสามารถอัปโหลดบทเรียนดังกล่าวและแจ้งให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทำการดาวน์โหลดบนเรียนนั้นๆได้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถสร้างการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

  1. สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดน กล่าวคือครูผู้สอนสามารถเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอคลิป และข้อมูลต่างๆจากทั่วโลก เพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและทันสมัยให้กับนักเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัด และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจนอกจากบทเรียนในห้องเรียน

  1. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติม

ในปัจจุบันได้มีโปรแกรมเสริมทักษะด้านต่างๆที่เหมาะกับการใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมากมาย อาทิ โปรแกรมฝึกทักษะด้านศิลปะ โปรแกรมสำหรับฝึกการอ่านเขียน โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการตอบสนองเป็นต้น ดังนั้นการใช้โปรแกรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้กับเด็กได้

Mom Pic

อย่างไรก็ดีการใช้แท็บเล็ต อาจจะส่งผลเสียให้แก่เด็กๆได้ในเรื่องของการติดอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านสายตา การติดเกมส์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองก็สามารถควบคุมระยะเวลาการใช้งานตลอดจนข้อมูลต่างๆในแท็บเล็ตที่ใช้ในการเรียนเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด