[PR] ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซของภูมิภาค

group-photo

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) แถลงผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 พร้อมตบท้ายงานด้วยเสวนาเรื่อง “เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไร ให้ปังและเข้าเป้า” จากภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand: BOT) และผู้ประกอบการเอกชน อาทิ บริษัท เซ็นทรัลออนไลน์ จำกัด (มหาชน), ไลน์ (ประเทศไทย), การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดบูธจากผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 โรงแรม Space by Miracle อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
infographic-1