[PR] ท็อปปิก้า เอ็ดเทค กรุ๊ป กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพด้านธุรกิจ

photo-topica

ดร.ทรูแมน ฟาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท๊อปปิก้า เอ็ดเทค กรุ๊ป  มร.บ๊อบบี้ หลิว ผู้อำนวยการอาวุโสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางเจนนี่ แดง กรรมการบริหาร บริษัท ท๊อปปิก้า ยูนิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพด้านธุรกิจเทคโนโยยีการศึกษาอันดับหนึ่งของอาเซียน เข้าร่วมจัดแสดงงาน พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจชั้นนำของเอเชีย” (Cultivation of Education Entrepreneur Leadership in Asia) ในงานประชุมสุดยอดผู้นำเทคโนโลยีการศึกษา Edtech Asia Summit 2016 โดยมีนักธุรกิจ นักลงทุน และ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้