[PR] ดีแทค รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies”

dtacDSC_0206

นายชวิต  แสงอุดมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (ที่ 4 จากขวา) ขึ้นรับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” ในงาน ASEAN Corporate Governance Conference and Awards จากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต (ซ้ายสุด) ผู้แทนของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum) หรือ ACMFที่จัดขึ้น ณ มะนิลาโปโลคลับ กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์

 ดีแทคได้รับรางวัลนี้จากความสามารถในการดูแลกำกับกิจการที่ดีและมีมาตรฐาน โดยระบบดัชนีชี้วัดหรือ Scorecard ที่มีการจัดรายการของแบบประเมินอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่มีมาตรฐาน และการดำเนินงานที่โดดเด่น ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ACMF) รางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” ที่มอบให้ครั้งแรกนี้มี 50 บริษัทจดทะเบียนใน 6 ประเทศขึ้นรับรางวัล คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย