[PR] ดีแทคร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล จัดโครงการ “มัคคุเทศน์น้อย รัก จ.นครปฐม”

มัคคุเทศน์น้อย6

ดีแทคร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ มัคคุเทศน์น้อย รัก จ.นครปฐมช่วยบ่มเพาะเยาวชนให้สำนึกรักจังหวัดนครปฐม และเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับการท่องเที่ยว รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย  พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสฝึกฝนกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

นายอำนาจ โกศลรอด ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า หลังจากดีแทคได้ปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายพร้อมเปิดให้บริการ 3G และ 4G  ที่จังหวัดนครปฐม และหลายๆจังหวัดในภาคกลาง และตะวันออก ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดให้บริการดังกล่าวเพื่อรองรับการเติบโตในการใช้งานโมบายล์ดาต้าแล้ว ดีแทคยังได้ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆในท้องถิ่น จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด
มัคคุเทศน์น้อย5

สำหรับโครงการ มัคคุเทศน์น้อย รัก จ.นครปฐมเป็นโครงการที่น่าสนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยว มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2558 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 2,532,600 คน ขยายตัวร้อยละ 25.50 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวฮ่องกง และจีนขยายตัวถึงร้อยละ 151.36 และ 112.47 (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุคคลากรป้อนตลาดการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการปลูกฝังในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่ง โครงการมัคคุเทศน์น้อย จ.นครปฐม จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจได้มีโอกาสฝึกฝน และนำเอาความโดดเด่นของชุมชนในด้านต่างๆมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยว ได้รู้จักเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามและวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ” 
มัคคุเทศน์น้อย4

โครงการมัคคุเทศน์น้อย ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ ประจำสาขา Travel Industry Management วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมใน จ.นครปฐม โดยคัดนักเรียนระดับ ระดับ ป.5 จำนวน 54 คน เพื่อทำการเข้าร่วมโครงการ โดยเลือกจากโรงเรียนนำร่องของจ.นครปฐม คือ รร.พระปฐมเจดีย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน, ระหว่าง มิ.ย. ส.ค. 58 รายละเอียดโครงการ แบ่งเป็นส่วนแรกเป็นการสอนเรื่อง ข้อมูลจังหวัด และสถานที่สำคัญในจังหวัด การเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งการฝึกหัดการเป็นไกด์และส่วนที่สองเป็นการออกภาคสนามเพื่อเป็น มัคคุเทศน้อย ณ องค์ประปฐมเจดีย์ ทุกวันศุกร์ กลุ่มละ 10 คน/สัปดาห์ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ (ครบทุกกลุ่ม) และน้องๆ ที่ร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จากดีแทคและ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล