[PR] ดีแทคพาเด็กจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ไปชมการแสดง Ice Age Live!

dtac_182

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค นำเด็กๆ จำนวน 100 คน จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปชมการแสดง ไอซ์ เอจ ไลฟ์! อะ แมมมอธ แอดเวนเจอร์” (Ice Age Live! A Mammoth Adventure)ที่จัดโดย บมจ. บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีแทคมุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนในสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส การนำเด็กๆ ไปชมการแสดงบนลานน้ำแข็งฟรีในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมนันทนาการที่จะช่วยส่งเสริมด้านการบำบัด รักษาฟื้นฟู และทักษะด้านสังคมให้กับเด็ก

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมองอย่างครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพโดยศูนย์บริการเด็กพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่างๆ