[PR] ดีแทคประกาศจ่ายเงินปันผลเฉพาะกาล 2.34 บาทต่อหุ้น

DTAC-logo-e1336107952805

ดีแทคประกาศผลประกอบการปี 2557 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ารายได้จากบริการข้อมูลและการขายเครื่องโทรศัพท์มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกหักลบด้วยการลดลงของรายได้จากบริการเสียง บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 34 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ซึ่งถูกหักลบด้วยต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการขาย การตลาดและการบริหารทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ดีแทคได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องมาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เป็นจำนวน 2.34 บาทต่อหุ้น

ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 28 ล้านราย ซึ่งจากจำนวนนี้ 20 ล้านรายเป็นลูกค้าดีแทคที่ได้รับการโอนย้ายไปยังคลื่นความถี่ 2100 MHz ส่วนรายได้รวมของปี 2014 อยู่ที่ 90.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 จากปีที่ผ่านมา  อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10.7 พันล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดการต้นทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ

ภายใต้กลยุทธ์ “Internet for All” ดีแทคทุ่มเทความมุ่งมั่นและสามารถผลักดันอัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48 เทียบกับร้อยละ 33 เมื่อสิ้นปี 2556 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งต่อบริการข้อมูล ฉนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดีแทคยังคงเดินหน้าติดตั้งสถานีฐานของทั้ง 3G และ 4G จำนวนกว่า 6,500 สถานีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึง 30 เมืองใหญ่ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2558 สอดคล้องกับโครงการขยายโครงข่ายที่ได้ถูกประกาศในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2558 เป็นที่คาดการณ์ว่ารายได้จากบริการสื่อสารไร้สายจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่จากระดับการแข่งขันที่สูง ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้จากการให้บริการโดยรวมไม่สามารถโตได้เต็มศักยภาพ โดยฉพาะในส่วนของการสร้างรายได้จากบริการข้อมูล นอกจากนี้การที่อุตสาหรรมได้เริ่มหันมาใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน ยังถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหรรมในภาครวม

สำหรับประมาณการของปี 2558 ประกอบไปด้วย (1) รายได้จากให้บริการ (ไม่รวม IC) ถูกคาดว่าจะเติบโตในอัตราตัวเลขหลักเดียวในช่วงต่ำ (2) EBITDA margin จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และ (3) เงินลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 14 พันล้านบาท

นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่ารายได้จะลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและระดับการแข่งขันที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริการข้อมูลไร้สายได้สร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการ ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตในธุรกิจนี้โดยการพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้จากบริการด้านข้อมูลและการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้อุปกรณ์เครือข่ายร่วมกัน และสร้างการแข่งขันที่สมบูรณ์ในอุตสาหกรรม