Home Gaming Pokemon Go

Pokemon Go อาจอัปเดทใหญ่เดือนหน้า, เพิ่มระบบ trading และ Pokemon อีก 100 ตัว

Pokemon GO 650x389 - Pokemon Go อาจอัปเดทใหญ่เดือนหน้า, เพิ่มระบบ trading และ Pokemon อีก 100 ตัว
Pokemon Go จะมีอัปเดทใหญ่เดือนหน้า ?

ข่าวลือ! Niantic Labs อาจขยับตัวครั้งสำคัญของเกม Pokemon Go เดือนหน้า โดยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Trading ในขณะเดียวกันงานนี้อาจเพิ่ม Pokemon ชุดใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ฟีเจอร์ Trading และ Pokemon ชุดใหม่จากภาค Gold and Silver (ในเกมบอย) เป็นสิ่งที่แฟนๆ เกม Pokemon Go นั้นรอคอยมานานแสนนาน และจากข่าวลือก็มีความเป็นไปได้ว่า การอัปเดทจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม

Pokemon 650x365 - Pokemon Go อาจอัปเดทใหญ่เดือนหน้า, เพิ่มระบบ trading และ Pokemon อีก 100 ตัว
Ho Oh และ Lugia สองตัวใน Pokemon ระดับตำนาน

ที่น่าสนใจคือ เจ้ากรมข่าวลือก็ระบุว่า ในการอัปเดท Pokemon เซ็ตใหม่อีก 100 ตัวนั้น จะรวมถึง Pokeomon ระดับตำนานอย่าง Ho Oh และ Lugia อีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ในการอัปเดทครั้งใหม่ ก็น่าจะรวมถึงระบบ Player vs. Player ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่า Pokemon Trainer ล้วนต้องการ เป็นไปได้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มาก็น่าจะช่วยปลุกกระแสความนิยมของเกม Pokemon Go ได้บ้างเหมือนกัน

ที่มา: PhoneArena