PMU-B Brainpower Congress 2022

500.jpg

PMU-B Brainpower Congress 2022 “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่หกจากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ที่หกจากขวา) ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ Mr. Remi Lambert (เรมิ ลอมแบร์) (ที่ห้าจากซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ทำพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ PMU-B Brainpower Congress 2022 “อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมเป็นสักขีพยาน งานจัดขึ้นเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคน ผ่านนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดนักวิจัยคุณภาพสูง พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยขั้นแนวหน้า และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (IMPACT Forum) เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง